Mind the Gap – Utvecklas och väx med rätt kompetens

Många små- och medelstora företag i Blekinge upplever att det är svårt att hitta rätt kompetens för att utvecklas och växa. Verktyget Mind the Gap hjälper er att ta fram en plan för att ha tillgång till rätt kompetens framöver. Att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning kommer ge vinst i längden och nå era mål.

Efter genomförd Mind the Gap finns möjlighet att via Region Blekinge söka kompetenscheck för kompetenshöjande insatser.

Logo Mind the Gap

Flöde Mind the Gap

Syfte

Mind the Gap syftar till att ge företagen metoder och verktyg för att träffa rätt vid kompetensutveckling av befintlig personal eller rekrytering av ny. Vilken kompetens behövs i framtiden för att nå uppsatta mål på lång sikt? Mind the Gap hjälper till att hitta svaren. Tillsammans med en processledare från Almi eller Techtank jobbar du och ledningen i företaget fram er plan, för att kunna hitta rätt kompetens i er verklighet.

Upplägg

 • Två workshoppar á två-tre timmar, som via en strukturerad process resulterar i en konkret kompetensplan. Under workshoparna får deltagarna bland annat hjälp att göra en lägesanalys, identifiera affärsmål och kartlägga hur verksamhetens kompetensbehov ser ut på kort och lång sikt, samt bygga en plan för att möta behoven.
 • Vid behov finns även en särskild workshop för att utveckla era affärsmodeller med tydligare hållbarhetsfokus.
 • Eftersom företag har olika förutsättningar är workshopparna fristående. Det går till exempel alldeles utmärkt att börja med workshop 2 om ni redan har formulerat era affärsmål, så kommer ni igång med kompetensförsörjningsarbetet direkt.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Hur går jag tillväga?

Är du intresserad av att genomföra en Mind the Gap? Välkommen med din intresseanmälan!

 • Industri/teknikföretag vänder sig i första hand till Techtank med en intresseanmälan till Bengt Gebert:
 • Övriga branscher kontaktar Liselott Wentzel på Almi för en intresseanmälan:

Kompetenscheckar

Efter att företaget gjort en Mind the Gap finns det möjlighet att söka kompetenscheck via Region Blekinge för kompetenshöjande insatser. Stödet uppgår till högst 50% av godkända kostnader, dock högst 150 000 kr.

Vem kan söka kompetenschecken?

Livskraftiga företag som har:

 • mellan 5-249 anställda
 • en omsättning på minst tre miljoner kronor genererat av kundintäkter
 • genomgått en behovskartläggning, Mind the Gap, genom Almi eller Techtank (behovskartläggningen ligger sedan som grund för kompetenschecken)

Vad kan kompetenschecken användas till?

Kompetenschecken kan sökas för att anlita en konsult för genomförande av insatser som gäller utveckling utöver den vanliga verksamheten.
Som exempel kan stöd sökas för att utveckla företagets kunskaper i:

 • social och ekologisk hållbarhet för att driva omställning
 • digital marknadsföring (sociala medier, Google-annonsering, nyhetsbrev)
 • projektplanering och projektgenomförande
 • att nå en internationell marknad för att öka tillväxt
 • affärsledning och ekonomi

Till mer information om Kompetenscheckar på Region Blekinges webb (länk) >>


Bakom insatsen står Almi, Techtank och Region Blekinge med finansiering från Tillväxtverket.

Loggor Mind the Gap-finansiärer

Vill du veta mer?

Projektledare Teknik & Innovation

070-686 32 25

Bengt Gebert

Projektledare Teknik & Innovation

Kontaktuppgifter

 • 070-686 32 25