Serviceavgift och ansökan

Serviceavgift

  • För att vara med i Techtanks industrikluster utgår en serviceavgift (som är avdragsgill) på 500 kr exkl. moms per anställd och år.
  • Minsta nivå på serviceavgiften är 2000 kr exkl. moms per år, maximal nivå på serviceavgiften är 40 000 kr exkl. moms per år.
    Ex. ett företag med 1-4 anställda betalar 2 000 kr/år, 30 anställda betalar 15 000 kr/år, 80 eller fler anställda betalar 40 000 kr/år.
  • Betalningen av serviceavgiften delas upp på två betalningstillfällen, mars och september månad.
  • Utträde kan begäras ur Techtank, men erlagd avgift återbetalas ej.
  • Uppsägning/utträde måste meddelas senast 2 månader före faktureringsmånaden, d v s januari och juli.

Ansökan

För medlemskap i Techtanks industrikluster krävs att företaget som ansöker är ett industri- och teknikföretag eller industrinära tjänsteföretag som på något sätt främjar industrins utveckling i Blekinge, till exempel som arbetsgivare, kund, leverantör, tillför spetskompetens, ett utökat nätverk etc.

Ansökan görs skriftligen och ställs till Techtanks styrelse som fattar beslut om medlemskapet.

Vid frågor om att bli medlem i industriklustret är du välkommen att kontakta klusterledare Ingela Håkansson, se kontaktuppgifter nedan.

Ladda ner ansökningsblankett (ifyllbar pdf)

Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 43