Projektfinansiärer

En del av Techtanks arbete sker via projekt med finansiering från offentliga samarbetsparter och EU:s strukturfonder samt via nationella finansieringsformer.

Våra projektfinansiärer, inom ramen för projekt som Techtank antingen själva driver eller är samverkanspart i, är:

Bild på Region Blekinges logotyp

Bild på logotyp Vinnova

Läs mer om aktuella projekt på sidan Projekt & insatser.