Projekt & insatser

Techtank driver och medverkar i olika projekt som syftar till att stärka och utveckla industrin i vår region. Genom dessa projekt kan vi erbjuda ett smörgåsbord av insatser mot industrin i Blekinge i allmänhet och våra medlemsföretag i synnerhet.

Projektens mål och aktiviteter styrs av industrins och våra medlemsföretags utmaningar och utvecklingsbehov och matchas med offentliga finansiärers utlysningar. Våra projekt finansieras bland annat av företag, offentliga samarbetsparter och EU:s strukturfonder samt via nationella finansieringsformer.

Projekt inom många områden

Projekten spänner över många olika områden – det kan exempelvis handla om hållbarhet, digitalisering, affärsutveckling, automatisering och robotisering, kompetensutveckling och strategisk kompetensförsörjning. Läs mer om pågående projekt nedan.

Du kan även läsa mer om vad som genomförs inom ramen för våra tre verksamhetsområden – Kompetens, Teknik, Affär – på sidan Vår verksamhet.

Många av Techtanks projekt riktar sig i huvudsak mot små och medelstora industriföretag (SMF) men vi jobbar för hela industrin, även de stora företagen. Även om möjligheterna att delta i projekt kan vara något begränsad för stora företag kan de ofta ingå i pilotstudier i projekt som gynnar SMF, och vara en viktig del i utvecklingen av metoder och arbetssätt för industrin. Vi driver även särskilda nätverk för stora företag där gemensamma utmaningar och projekt hanteras.

Är du nyfiken på något av våra projekt?
Tveka inte att kontakta oss oavsett storlek på företag!

Pågående projekt

Tillväxt

CoDev

Projektet CoDev är en koordinerande kraft för alla insatser som riktar sig mot små och medelstora företag i Blekinge som på något sätt drabbats av Coronapandemin. Tjänster och stöd erbjuds inom två insatsområden: insatser för att förhindra nedläggning av företag samt insatser för att öka företagens förnyelse- och omställningsförmåga. Region Blekinge är projektägare och samverkanspartners är Blue Science Park, Net Port Science Park, Techtank, Almi i Blekinge, Blekinge Business Incubator och Visit Blekinge. CoDev finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Läs mer

CoSkill

Projektet CoSkill erbjuder företagsledning och medarbetare i små och medelstora företag i Blekinge och Skåne kostnadsfria utbildningar för en digital omställning. CoSkill leds av Region Skåne och genomförs i samverkan med Region Blekinge, IUC Syd, Blekinge Business Incubator, Techtank, Media Evolution, Netport Science Park, Mobile Heights och Blue Science Park. CoSkill finansieras av Europeiska socialfonden.

Läs mer

CoSkill logga
DigIT Hub logo

DigIT Hub AI

Tio organisationer och tre universitet i Skåne och Blekinge har gått samman för att hjälpa små och medelstora företag att förbättra sin verksamhet med hjälp av artificiell intelligens (AI). Målet är att hjälpa 1 000 organisationer, och fokus ligger främst på områden som bidrar till ökat affärsvärde, hållbarhet och jämställdhet. Initiativet, som kallas DigIT Hub AI, är en del av EU:s satsning på att använda digital teknik för att stimulera en grön och hållbar återhämtning efter pandemin. DigIT Hub AI medfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Läs mer

Kickstart S3 Blekinge

Arbetet i projektet Kickstart S3 syftar till att snabba på utvecklingen av Blekinges smarta specialiseringsstrategi (S3), ett EU-verktyg som alla Europas länder arbetar med för att skapa skarpare utveckling och hållbar tillväxt i sina regioner. Blekinges strategi lyfter fram tre specialiseringsområden som är av särskild vikt för regionen; Smart industri (formningsteknologi och marin teknik), Tech (digitalisering och smartare samhällen) samt Missions (med fokus på samhällets utmaningar).

Läs mer

Karta över Blekinge
Digitalisering

Produktion2030 – Teknikworkshops (via IUC Sverige)

Inom innovationsprogrammet Produktion 2030 och via IUC Sverige är Techtank med och arrangerar Teknikworkshops där representanter från företag och forskarvärld möts. Teknikworkshops underlättar kunskapsöverföringen till små och medelstora företag, samtidigt som de gör företagens erfarenheter och utmaningar tillgängliga för forskarna. Workshops erbjuds inom en rad spännande områden som exempelvis smart underhåll, additiv tillverkning och Internet of Things.

Läs mer

Robotlyftet

Robotlyftet – stöd till automatisering i små och medelstora industriföretag. En möjlighet att utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering. Robotlyftets erbjudande finns över hela landet, från norr till söder. Robotlyftet pågår hela 2021.

Läs mer

Robotlyftet
Bild på en grupp glada människor

Avslutade projekt

Här kan du läsa om tidigare projekt som nu är avslutade men som varit en viktig del i Techtanks arbete, såsom exempelvis Techtank Bas, Smart industri i Blekinge 2.0 samt Framtidskompetens i Blekinge.

Läs mer

Vill du veta mer om våra projekt?

Kommunikationsansvarig & Projektledare

076-861 27 44

Karin Andersson

Kommunikationsansvarig & Projektledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 44