SPIK – Strategiskt Partnerskap för Industrins Kompetens

Rätt kompetenser för ditt företags gröna omställning

Den gröna omställningen kräver en ny och resurseffektiv produktion, utveckling av klimatsmarta material och gröna och lönsamma affärsmodeller. I projektet SPIK – Strategiskt Partnerskap för Industrins Kompetens – leder IUC Syd och Techtank, tillsammans med IF Metall och Teknikföretagen, arbetet med grön och hållbar produktion och sysselsättning i Blekinge och Skåne.

En grön tråd mellan affär, strategi & rätt kompetenser för grön omställning
I projektet är vårt mål att stärka företagens kapacitet att säkerställa kompetenserna som behövs för att ta steg framåt i den gröna omställningen.

Vi startar med en analys och kartläggning som kopplar samman affär och hållbarhet. Analysen ger ditt företag en bild av kompetensbehoven och en handlingsplan med kompetensförstärkningar som dina medarbetare behöver. I nästa steg upphandlar vi utbildningarna som – så långt som möjligt – matchar ditt företags behov.

Projektets mål
Vårt mål är att du och dina medarbetare ska stå bättre rustade att ta steg framåt i den gröna och lönsamma omställningen. Det kan exempelvis vara en mer resurssnål produktion, arbete i nya material eller maskinparker. Eller bidra till växtkraft för nya produkter med färre klimatavtryck.

Vill du veta mer?

Projektledare/Administratör Kompetensutveckling & -försörjning

076-861 27 45

Therese Olsson

Projektledare/Administratör Kompetensutveckling & -försörjning

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 45