Techtanks historia

Från kris till kraftsamling

För den regionala ekonomin i Blekinge utgör industri- och teknikföretag, inte minst kopplade till fordonsindustrin, en central del. Detta blev väldigt kännbart i samband med den globala ekonomiska krisen 2008-2009 då många arbetstillfällen försvann.

Av krisen följde en insikt om att industri- och teknikföretagens och regionens motståndskraft och konkurrenskraft krävde breddade marknader, teknikutveckling, kompetensutveckling och framtidssäkrad kompetensförsörjning – och att dessa utmaningar behövde mötas gemensamt. Som en följd gick företag och offentliga aktörer samman i flera initiativ, bland annat med stöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF).

Krisåren 2008-2009 är vi många som minns. Men vi minns också vilken fantastisk kraftsamling som gjordes i hela regionen för att tillsammans möta och gå starka ur krisen. En rad olika utvecklingsprojekt genomfördes i samverkan mellan näringsliv och samhälle, där FKG09 var det första – och största – projektet i efterdyningarna av krisen.

2010 fattade Olofströms kommun ett viktigt strategiskt beslut. Genom satsningen Jobb till 1000 avsatte kommunen medel för att under de kommande 10 åren jobba med att stärka, utveckla och förnya näringslivet i kommunen på olika sätt, med målet om ökad tillväxt och nya arbetstillfällen. Detta skulle också visa sig bli startskottet till Techtank som numera är en regional utvecklingsaktör för hela Blekinges industri.

Klusterinitiativet Techtank bildas 2015

Erfarenheterna och resultaten från den ökade samverkan i regionen ledde fram till en dialog om att etablera ett klusterinitiativ, det vill säga en ytterligare fördjupning och formalisering av samverkan. Med finansiering från Olofströms kommun, Region Blekinge och nio industri- och teknikföretag från Olofströms kommun etablerades Techtank som klusterinitiativ i mars 2015.

Företag ser sällan geografiska gränser, och samarbete mellan företag över kommun- och länsgränser utvecklades också genom de olika satsningarna. En gemensam agenda för att anta framtidens utmaningar och möjligheter började så smått växa fram.

Techtank fick en flygande start när det samma år beviljades EU-medel för projektet Techtank Bas som pågick till slutet av 2018. Tack vare detta projekt fick Techtank möjlighet att fokusera på insatser och aktiviteter som på olika sätt bidragit till att små och medelstora teknikföretag stärkt sin konkurrenskraft på regionala, nationella och internationella marknader.

Techtank AB (svb) bildas 2021

Under 2021 fattade Region Blekinge och samtliga kommuner i Blekinge beslut om att tillsammans äga Techtank i form av ett särskilt vinstutdelningsbegränsat bolag, Techtank AB (svb).

Sedan Techtank startade har klustret vuxit. Medlemsföretag finns nu i samtliga Blekinges kommuner och även i angränsande län. Tillsammans har klustret 60-talet medlemsföretag med ca 9 500 anställda.

Nästa fas i Techtanks utveckling handlar om att mobilisera ytterligare industri- och teknikföretag och partners i hela regionen runt en gemensam agenda och kraftsamling för industrins fortsatta utveckling.

Omvärlden förändras och nya utmaningar möter oss, men med Techtank möter vi dem tillsammans. Tillsammans stärker vi industrins konkurrenskraft!