Stöd i finansieringsfrågor

Techtank delar inte ut egna pengar men vi hjälper gärna till att lotsa medlemsföretagen till relevanta aktörer.

Det finns olika offentliga pengar för företagsutveckling och en rad myndigheter och instanser på regional, nationell och internationell nivå fördelar pengar till företag och organisationer där de gör bäst nytta. Några sådana är t ex Region Blekinge, ALMI, VINNOVA, Tillväxtverket, Energimyndigheten.

verksamt.se finns även samlad information om olika företagsstöd som finns att söka.

Företagsstöd från Region Blekinge

Region Blekinge har det regionala utvecklingsansvaret i Blekinge och ansvarar för statliga medel för regional tillväxt och företagsstöd. Region Blekinge jobbar med:

  • Information om finansiering av projekt
  • Projektrådgivning om regionala tillväxtmedel och EU:s strukturfonder
  • Projektutveckling
  • Företagsstöd
  • Beredning av ansökningar
  • Uppföljning, granskning och lärande av projekt

Det finns olika typer av stöd som exempelvis Affärsutvecklingscheckar för små och medelstora företag som vill ta in extern kompetens för satsningar inom digitalisering, internationalisering och grön omställning. Klicka här för att läsa mer på Region Blekinges hemsida.

Kommunikationsansvarig & Projektledare

076-861 27 44

Karin Andersson

Kommunikationsansvarig & Projektledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 44