Affärsutveckling & Tillväxt

Via exportsatsningar och expone­ring för nya produktmarknader kan företagens kapacitet och erbjudanden stärkas och fler affärer göras, samtidigt som man gör sig mindre sårbar genom att bredda sin kundbas.

Techtank genomför aktiviteter för att inspirera och möjliggöra för företagen att bredda sina marknader både för ökad tillväxt och minskad sårbarhet. Detta sker bland annat genom följande insatser (klicka på respektive insats om du vill läsa mer):

 

Inspirationsseminarier kring nya produktmarknader

Techtank arrangerar seminarier och workshops om nya produktmarknader, och kopplar ihop företagen med aktörer som kan hjälpa till att identifiera nya marknader av intresse. På bokning.techtank.se kan du hålla koll på samtliga aktiviteter som arrangeras av Techtank.

 

Branschöverskridande möten

Techtank arrangerar branschöverskridande möten där medlemsföretagen har möjlighet att träffa leverantörer och tillverkare inom andra branscher. Detta görs bl a genom samverkan med andra kluster i Sverige. På bokning.techtank.se kan du hålla koll på samtliga aktiviteter som arrangeras av Techtank.

Tillväxt- och behovsanalyser

Techtank gör inom ramen för olika projekt även tillväxt- och behovsanalyser genom bl a enkäter och samtal för att förstå vilka utvecklingsbehov som finns hos medlemsföretagen, och som kan ligga till grund för nya insatser inom affärsutveckling.

 

Exportaktiviteter, mässor etc

Techtank kan när gemensamt behov och intresse finns samordna gemensamma sälj- och marknadsaktiviteter för medlemsföretagen, t ex samlingsmontrar på mässor och studiebesök inom intressanta branscher både inom och utanför Sverige.

 

Visit us företagsbesök

Genom aktiviteten Visit us erbjuder Techtank digitala eller fysiska besök på olika medlemsföretag. Syftet är att erbjuda en mötesplats för regionens industri- och teknikföretag att bättre lära känna varandra för att möjliggöra nya affärer och samarbeten som kund/leverantör/partner, även i branscher som man kanske tidigare inte varit verksam inom.
Är ditt företag med i Techtank och vill stå värd för ett Visit us-besök? Hör då av dig till för mer information!

Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 43