Innovationsinitiativet

Fakta

Projekttid: 2019-04-01 till 2021-12-31
Projektägare: Techtank
Projektets totala budget:  7 986 000 kr
Finansiärer: Region Blekinge, Olofströms kommun
Syfte: Projektet är en del av Regional utvecklingsstrategi för Blekinge, Attraktiva Blekinge, inom insatsområde Arbetsliv, och är en del i att genomföra de olika delarna Ökad intäktsbas, God kompetensförsörjning, Digitalisering och teknisk utveckling samt Ökad innovationsförmåga.

Finansiärer

Innovationsinitiativet medfinansieras av Region Blekinge och Olofströms kommun.

Sammanfattning av projektet

I projektet Innovationsinitiativet har Techtank i uppdrag att arbeta med följande aktiviteter:

  • Marknadsföra samt utveckla teknikklustret tillsammans med relevanta nätverk. Samverka med NetPort Science Park när det gäller t ex digitala spel för användningsområden inom industrin.
  • Ta del av och tillämpa nya material och ny teknik inom klusterföretagens område.
  • Skapa förutsättningar för och stimulera till försäljning och affärer.
  • Trygga, stärka och utveckla företagens kompetensbas.
  • Utveckla teknikklustret till en internationellt erkänd kompetensnod, ett Centre of Excellence, inom Stamping med fokus på lättviktskonstruktioner.
  • Arbeta för att stärka och förnya intäktsbasen i regionen och ange en strategi för hur det ska ske.
  • Skapa gemensamt erbjudande till företagen tillsammans med övriga aktörer.
  • Integrera de tre dimensionerna i hållbar utveckling (ekologisk, social och ekonomisk) i science parkens verksamhet för att verka för hållbar tillväxt, hållbara affärsmodeller och ett hållbart näringsliv i regionen.
  • Arbeta för ökad samverkan och internationalisering inom området.

Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 43