Techtank S3 – affärsutveckling för marknadsbreddning

Fakta

Projekttid: 2019-01-01 till 2020-12-31
Projektägare: Techtank – Olofströms Näringsliv AB
Projektets totala budget:  1 750 000 kr
Finansiärer: Tillväxtverket, Olofströms kommun
Syfte: Projektets syfte är att stärka företagens förmågor och processer kopplat till affärsutveckling mot nya produktmarknader.
Mål: Det övergripande målet, d v s effekten på lång sikt, är hållbart konkurrenskraftiga och växande industriföretag som bidrar till Blekinges intäktsbas och därmed ekonomisk hållbarhet i Blekinge. Projektmålet är ökad förmåga till branschdiversifiering.

Finansiärer

Techtank S3 – affärsutveckling för marknadsbreddning medfinansieras av Tillväxtverket och Olofströms kommun.

Sammanfattning av projektet

Blekinge är ett industrilän med lång historia inom bl a materialbearbetning och tillverkning, och med många
små och medelstora (SME) industri- och industrinära tjänsteföretag. Ca 20 av dessa företag är medlemmar i
det regionala klusterinitiativet Techtank.

Företagen kännetecknas av låg branschdiversifiering vilket gör dem alltför beroende av ett fåtal stora kunder i ett fåtal branscher. Detta gör inte bara de enskilda företagen sårbara och riskutsatta i händelse av förändrade konkurrensförhållanden samt konjunktur- och omvärldsförändringar; risken spiller över till den regionala ekonomin. Strategisk affärsutveckling med fokus på marknadsbreddning är därför nödvändig. Dock saknar företagen såväl en påträngande probleminsikt samt nödvändiga nätverk, resurser, förmågor och processer för detta ändamål.

Techtank genomför därför ett projekt med syfte att stärka företagens förmågor och processer kopplat till affärsutveckling mot nya produktmarknader. Projektet ska med ett tydligt hållbarhetsperspektiv:

  • utveckla de medverkande företagens förmåga att bredda sin marknad
  • ta fram ett verktyg för att mäta företagens sårbarhet
  • stärka företagens nätverk för ökad konkurrenskraft och hållbar tillväxt

Läs reportaget Nedslag i programmet Att utveckla nya marknader och affärer, publicerat 2020-04-27 >>

Vill du veta mer?

Kommunikationsansvarig & Projektledare

076-861 27 44

Karin Andersson

Kommunikationsansvarig & Projektledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 44