Live in Blekinge

Kraftfull satsning för att vi ska bli fler i Blekinge

Live in Blekinge

Blekinge är en plats full av möjligheter – här finns bra livskvalitet och attraktiva livsmiljöer. Många företag växer expansivt och de söker ett stort antal nya medarbetare. Sedan millennieskiftet har Blekinge dessvärre haft en minskande befolkning. Människor flyttar härifrån i högre grad än de flyttar hit. För att vårt län ska kunna fortsätta utvecklas och skapa tillväxt måste vi bryta detta mönster.

Vi behöver visa allt det som Blekinge har att erbjuda: allt från bostäder, arbete och utbildning till kultur, fritid och service. Det här är startskottet för en långsiktig satsning som i grunden ska förändra synen på Blekinge, säger Richard Pelle (S), ordförande i Region Blekinges regionala utvecklingsnämnd.

I maj 2023 startades därför utvecklingsprojektet ”Live in Blekinge” som är en kraftfull satsning för att fler ska välja att leva, arbeta och utvecklas i Blekinge. Region Blekinge leder projektarbetet och som partners deltar Techtank, som arbetar med att stärka konkurrenskraften i länets industrier, och Visit Blekinge, som är ett marknadsbolag med uppdraget att öka Blekinges attraktionskraft.

Vi ska få fler att bli intresserade av att komma till Blekinge och göra det lättare att slå slag i saken. En viktig del i det är att skapa och förmedla en gemensam bild av det attraktiva Blekinge, säger Niklas Carlsson, projektledare på Region Blekinge.

Syftet med ”Live in Blekinge” är att skapa förutsättningar som förstärker och effektiviserar kommuners, företags och andra aktörers arbete med att locka till sig nya invånare, medarbetare, etableringar och studenter m.m. Och detta utan att aktörerna förlorar sin lokala förankring eller spets.

– Vi behöver visa vad vi kan erbjuda när det gäller ett liv i Blekinge: allt från bostäder, arbete och utbildning till kultur, fritid och service. Det här är startskottet för en långsiktig satsning som i grunden ska förändra synen på Blekinge, säger Richard Pelle (S), ordförande i Region Blekinges regional utvecklingsnämnd. Förutsättningar som förstärker och effektiviserar kommuners, företags och andra aktörers arbete med att locka till sig nya invånare, medarbetare, etableringar och studenter m.m. Och detta utan att aktörerna förlorar sin lokala förankring och spets.

Live in Blekinge har stora möjligheter att bli framgångsrikt då det är en välgrundad och långsiktig satsning. Vi gör det tillsammans och vi gör det i rätt ordning, säger Ingela Håkansson, vd för Techtank.

Projektet vill stärka bilden av ett attraktivt Blekinge genom att:

  • skapa en gemensam och hållbar varumärkespositionering av Blekinge, det vill säga arbeta för att allt som sägs och görs i satsningen påverkar bilden av Blekinge positivt och förflyttar varumärket i önskad riktning.
  • skapa förutsättningar för ett länsövergripande samarbete som underlättar för alla som är nyfikna på att flytta till eller etablera sig i Blekinge, genom ett koncept ”En väg in”.

Genom ”Live in Blekinge” kan vi skapa struktur, arbetssätt och göra direkt nytta. Vi kan bidra till att våra företag fortsätter att vara konkurrenskraftiga, till fler etableringar, fler människor i sysselsättning och en bibehållen, eller ännu hellre, ökad välfärd. Och för att lyckas med satsningen jobbar vi tillsammans – länets kommuner, näringslivet, akademin och andra intressenter som vill växa i och utveckla vårt Blekinge.

Nu tar vi första steget för att nå Blekinges fulla potential. En ny varumärkesposition för Blekinge kommer bli ett kraftfullt verktyg och en gemensam utgångspunkt så att vi konsekvent och över tid kan arbeta med regionens och alla involverade aktörers tillväxt, säger Lotta Johansson, Visit Blekinge.

 

Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 43