DigIT Hub Sweden

DigIT Hub Sweden är en europeisk digital innovationshubb (EDIH) som hjälper företag och den offentliga sektorn att digitalisera, med ekonomiskt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Skåne, Region Blekinge och Region Kronoberg. Techtank är en av flera projektpartners i DigIT Hub Sweden med uppdrag att fånga upp behov från och kanalisera olika digitaliseringsinsatser till små- och medelstora industriföretag i Blekinge.

Digitalisering har förändrat vårt sätt att interagera med kunder, partners och medborgare. För företag i tillverkningsindustrin, krävs nu digitala omställningar för att förbli konkurrenskraftiga och relevanta i en alltmer uppkopplad värld. För den offentliga sektorn, handlar det om att möta nya, digitala förväntningar hos medborgare och använda ny teknologi för att skapa positiv effekt i samhället. På DigIT Hub Sweden hjälper vi organisationer i södra Sverige att nå sina digitaliseringsmål – genom att tillhandahålla en välgrundad hubb av verktyg, tjänster, utbildningsmöjligheter och partnernätverk. Oavsett om du bara har börjat eller har komplexa digitaliseringsutmaningar att ta itu med är DigIT Hub Sweden här för att hjälpa dig på vägen.

Vad DigIT Hub Sweden erbjuder:

Verktyg och tjänster

DigIT Hub Sweden hjälper dig att identifiera, välja och implementera lämplig teknik och digitala processer som uppfyller dina nuvarande behov.

Utbildning

DigIT Hub Sweden har ett nära samarbete med utbildningscenter, utbildningsleverantörer och forskningsinstitutioner för att hjälpa till att bygga upp digital kompetens inom din organisation.

Testmiljöer

DigIT Hub Sweden erbjuder miljöer som möjliggöra praktiska demonstrationer och försök innan man investerar i ny utrustning som är avsedd för den egna organisationen.

Finansiering och stöd

DigIT Hub Sverige ser till att du aldrig är ensam på din digitala resa, med direkta tillgång till finansieringsmöjligheter och expertstöd, samt ett nätverk av investerare och företagsutvecklare på regional, nationell och europeisk nivå.

Läs mer på projektets hemsida

Logo och partners

DigIT Hub Sweden finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Skåne, Region Blekinge och Region Kronoberg. Initiativet samordnas av Mobile Heights och leds i samarbete med Blue Science Park, Campus Ljungby, Epic Innovation & Technology Center, Helsingborgs stad, IUC Syd, Linnéuniversitetet, Lunds kommun, Lunds universitet – LTH, Malmö stad, Malmö universitet, Media Evolution, Nolato, QCM, RISE – Research Institutes of Sweden, Scanfil, Sigma Connectivity, Techtank, VATI of Sweden, VEAB Växjö Energi, Växjö kommun, Växjö Linnaeus Science Park och Wexnet. Ytterligare dotterbolag är Ideon Innovation, Invest in Skåne och Almi.

Europeisk Digital Innovationshubb

År 2020 inrättades DigIT Hub som ett regionalt digitalt innovationscentrum i södra Sverige. DigIT Hub Sweden har sedan dess fått status som European Digital Innovation Hub (EDIH). De europeiska digitala innovationscentrumen kommer att fungera som en enda kontaktpunkt som hjälper företag att dynamiskt svara på de digitala utmaningarna och bli mer konkurrenskraftiga. Genom att ge tillgång till teknisk expertis och experimenterande samt möjlighet att ”testa innan man investerar” hjälper EDIH:erna företagen att förbättra affärs- och produktionsprocesser, produkter eller tjänster med hjälp av digital teknik. De tillhandahåller också innovationstjänster, t.ex. finansieringsrådgivning, utbildning och kompetensutveckling som behövs för en framgångsrik digital omvandling. Miljöfrågor beaktas också, särskilt när det gäller energiförbrukning och låga koldioxidutsläpp.

Vill du veta mer?

Projektledare inom DigIT Hub

+46 (0)72-357 57 91

Mathias Lindberg

Projektledare inom DigIT Hub

Kontaktuppgifter

  • +46 (0)72-357 57 91