Samarbetspartners

Techtank samarbetar med en rad olika aktörer både i och utanför Blekinge för att kunna bidra med rätt sorts resurser, kompetens och insatser för en stärkt konkurrenskraft för industrin.

Klicka på namnet eller scrolla ned på sidan om du vill läsa mer om våra samarbetspartners.

Logotyp Almi

Almi Blekinge

Almi Blekinge erbjuder affärsutveckling och lån till företag som vill utvecklas och växa. Vi stöttar allt från tidiga idéer med tillväxtpotential till befintliga företag i expansionsfas.

Gå till Almi Blekinges hemsida

Blekinge Business Incubator, BBI

BBI är en dynamisk inkubator med medlemsföretag som spänner över ett brett fält med det gemensamma målet: att bidra till Blekinges tillväxt.

Gå till BBIs hemsida

Logotyp Blue Science ParkBlue Science Park

I Blue Science Park Karlskrona möts forskningen och de behov som finns i näringslivet och den

offentliga verksamheten inom våra fokusområden Telecom/IT, eHälsa och Marin teknik.

Business Blekinge logotypBusiness Blekinge

Business Blekinge arbetar för att höja Blekinges attraktionskraft för internationella och nationella investeringar. Business Blekinge är regional partner till Business Sweden, Sveriges nationella aktör som arbetar både med exportfrämjande insatser och utländska investeringar.

Logotyp BTHBlekinge Tekniska Högskola, BTH

BTH är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, med fokus på tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt.

Energikontor Syd

Energikontor Syd är ett regionalt kompetenscentrum inom hållbara energisystem som ägs av kommuner och regioner i södra Sverige. Vårt uppdrag är att stötta företag och offentliga aktörer i energiomställningen.

Logotyp IF Metall BlekingeIF Metall Blekinge

IF Metall Blekinge är en medlemsorganisation med 230 arbetsplatser och 10 200 medlemmar. Vi vill öka länets insatser för att stärka kompetensen på våra medlemsföretag.

Logotyp IUC SverigeIUC Sverige

IUC-nätverkets gemensamma mål är att bidra till en stark svensk industri, att skapa tillväxt och arbetstillfällen.

Logotyp KFHKarlskrona Företags & Hantverksförening, KFH

KFH, har sitt säte i Karlskrona och vänder sig till de som driver företag med verksamhet i hela Blekinge och Sydöstra Sverige.

Gå till KFHs hemsida

Kreativums logotypKreativum Science Center

Kreativum är en del av Svenska Science Center och arbetar för att väcka intresse för naturvetenskap, teknik och matematik hos barn, unga och allmänhet.

Gå till Kreativums hemsida

Logotyp LinneuniversitetetLinnéuniversitetet

Linnéuniversitetet är ett modernt, internationellt universitet i Småland. Med sina 33 000 studenter är Linnéuniversitetet en kreativ och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet.

Gå till Linnéuniversitetets hemsida

Logotyp NetPortNetPort Science Park

NetPort Science Park är en triple helix-organisation som främjar samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig verksamhet.

Gå till NetPorts hemsida

Logotyp EnergiklusterNetPort Energikluster

NetPort Energikluster hälsar företag och organisationer som brinner för innovation inom energi och hållbarhetsfrågor välkomna!

Gå till NetPort Energiklusters hemsida

RISE

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

Gå till RISE hemsida

SuPr – nationell nod för hållbar produktion

SuPr samlar flera av av landets ledande aktörer inom hållbar produktion. Tillsammans jobbar vi för att initiera och implementera nya hållbara lösningar inom svensk industri. Techtank är en formell partner till SuPr och utgör en verksamhetsnod för SuPr i södra Sverige.

Gå till SuPr:s hemsida

Logotyp Teknikcollege SydostTeknikcollege Sydost

Teknikcollege Sydost arbetar med att utveckla samarbetet mellan skola och arbetsliv. Syftet med detta samverkansarbete är att säkra kompetensförsörjningen i regionen.

Gå till Teknikcollege hemsida

Logotyp TeknikföretagenTeknikföretagen

Teknikföretagen är en av Sveriges största arbetsgivarorganisationer med 3 800 medlemsföretag som står för en tredjedel av Sveriges export.

Gå till Teknikföretagens hemsida

Visit Blekinge logotypVisit Blekinge

Visit Blekinge ägs av Region Blekinge och länets kommuner. Vårt uppdrag är att, i nära samverkan med näringslivet, ägarna och andra offentliga intressenter, skapa optimala förutsättningar för utveckling i regionen – inte bara av besöksnäringen utan också av inflyttning, talangattraktion och etableringar.

Logotyp Yrkeshögskolan SydYrkeshögskolan Syd

Genom Yrkeshögskolan Syd bedriver företag från södra Sverige i samverkan med berörda kommuner och andra intressenter Yrkeshögskole- och uppdragsutbildningar.

Gå till Yrkeshögskolan Syds hemsida