Stödstruktur för validering i Blekinge

För att lösa utmaningarna inom kompetensförsörjningsområdet är validering ett viktigt verktyg. En avgörande förutsättning för fler jobb och ett växande näringsliv är tillgång till rätt och kompetent personal.

Med rätt kompetens i organisationen är det lättare att upprätthålla en kvalitet som krävs för att vara konkurrenskraftig och möta de krav och behov hos kunder och beställare. Validering handlar om att synliggöra det vi kan. En individs kompetens identifieras och värderas. Resultatet innebär att en individ får intyg på sin kompetens.

Projektet stödstruktur för validering i Blekinge har som mål att skapa en långsiktig struktur för validering, där relevanta aktörer samverkar. I detta arbete berör projektet många olika delar av strategisk kompetensförsörjning.

Med utgångspunkt i validering inom industribranschen, kommer projektet utforska vad en stödstruktur för validering innebär, och vilka behov som finns hos näringsliv, på individnivå och inom stödsystemet (t ex utbildare, vägledare, olika offentliga och privata organisationer).

Olika kompetenser

Kunskap och kompetens kan man förvärva på olika sätt: formellt, icke-formellt och informellt.

Formell kunskap är kunskap från det formella utbildningssystemet. Den visar man genom exempelvis betyg från grundskolan, sin gymnasieexamen eller genom poäng från högskolan.

Icke-formell och informell kunskap är sådant som man lär sig exempelvis genom studiecirklar, genom att lära sig av kollegor, eller på egen hand. En persons informella och icke-formella kunskap är ofta omfattande. Den kunskapen kan vara svårare att visa på ett rättvisande sätt.

Genom validering kan icke-formell och informell kompetens dokumenteras, bedömas och erkännas.

Projektet drivs av Region Blekinge, Techtank och IF Metall med finansiering av tillväxtverket.

Loggor valideringsprojekt

Vill du veta mer?

Projektledare/Administratör Kompetensutveckling & -försörjning

076-861 27 45

Therese Olsson

Projektledare/Administratör Kompetensutveckling & -försörjning

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 45