Center of Excellence – Stamping (förstudie)

Techtank har under perioden 2018-09-03 till 2019-05-31 drivit projektet Center of Excellence – Stamping (förstudie). De medverkande parterna har initialt varit Volvo Cars, Swerea IVF (numera RISE IVF), Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och Techtank (som representerar ytterligare 20-talet industri- och teknikföretag). Förstudiens mål har varit att utveckla en komplett verksamhetsplan för hur ett Center of Excellence (CoE) inom området/aktiviteten stamping ska utformas och etableras i Olofström/Blekinge. Delmålen kan relateras till att olika viktiga frågeställningar kopplade till projektets mål (en verksamhetsplan) besvaras. Syftet är att förstudien ska utgöra en avgörande pusselbit i etableringen av ett internationellt erkänt CoE inom stamping. Detta etablerade CoE kommer i sin tur skapa värde genom att bidra till bl.a.:

  • Mer forskning och nya upptäckter
  • Nya innovationer, produkter och processer
  • Stärkt konkurrenskraft och ökad tillväxt hos medverkande företag
  • En stärkt regional ekonomi med större mångfald
  • Fler jobbtillfällen

Förstudien har delfinansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket (stödet tas ut det Operativa programmet för Skåne-Blekinge, insatsområdet Smart tillväxt – Innovation), Region Blekinge samt Olofströms Näringsliv. Volvo Cars och Blekinge Tekniska Högskola har deltagit i projektet med bidrag i annat än pengar.

Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 43