I fokus: effektivt strategiskt ledningsarbete

I fokus: effektivt strategiskt ledningsarbete

Hur leder man strategiskt ett industriföretag för en hållbar och lönsam utveckling? Den frågan arbetar just nu flera VD:ar och chefer med i Techtanks utvecklingsprogram ”Att strategiskt leda ett industriföretag” som startade i slutet av maj i år.

– Den största behållningen av programmet är att vi får konkreta verktyg för hur vi ska jobba med vårt strategiska arbete. Vi får ta del av olika modeller som vi kan använda för att ta fram viktig information och fakta som underlag för beslut. Medel som hjälper oss att tänka rätt, säger Jonna Hermansson, VD på Norje Smidesfabrik, en av 16 deltagare på programmet.

En annan deltagare, Patric Olsson, finans- och strategichef för EMEA på Tarkett, är inne på samma spår:

– Jag ser att de modeller och teorier som vi utbildas i för strategiskt arbete kommer att bli viktiga verktyg när jag leder detta arbete i verksamheten, på både kort och lång sikt. Framför allt uppskattar jag helhetsgreppet över den strategiska processen, från start till mål, så att säga, även att ambitionen är att strategiskt arbete ska vara ett löpande arbete.

– Målsättningen är att utbildningen leder till ett strategiskt arbete med bättre kvalitet som i sin tur leder till en hållbar och lönsam verksamhet som överträffar förväntningarna hos våra kunder, anställda, ägare och andra intressenter.

Många industri- och teknikföretag står inför stora utmaningar

Bakgrunden till detta utvecklingsprogram som Techtank driver inom ramarna för projektet Smart Industri i Blekinge är de stora utmaningar som många industri- och teknikföretag står inför.

– Utmaningarna handlar om allt från snabb teknologisk utveckling och digitalisering, behov av att utforma utvecklade tjänsteerbjudanden, få hållbarhet att genomsyra verksamheten, till krav på ständiga kostnadsreduktioner och kompetensbrist, berättar Jörgen Adolfsson, klusterledare för Techtank, och fortsätter:

– För företagen är det viktigt att i god tid skapa en tillräcklig förståelse för hur dessa och andra utmaningar kan komma att påverka deras affärssituation, men det är lättare sagt än gjort. Den dagliga jakten på kortsiktiga mål och ”brandsläckningar” tar ofta en betydande del av tiden, kraften och uppmärksamheten.

Nya perspektiv och verktyg

Genom programmet ”Att strategiskt leda ett industriföretag” utrustas deltagarna med nya perspektiv och verktyg för att mer effektivt strategiskt leda och utveckla sina företag. Detta görs tillsammans och med stöd av ledande experter, pedagoger, coacher och praktiker. Tanken är att programmet ska vara till nytta för både individ och organisation.

– Vi har utformat programmet för att leda till konkret utveckling och förändring både för deltagaren som företagsledare och för företagets ledningsarbete och verksamhet. Dessutom ger programmet en unik möjlighet till utbyte av erfarenheter och idéer mellan deltagarna, säger Jörgen Adolfsson, Techtank.

Just detta nätverk av individer och verksamheter är något som deltagarna framhåller som en av vinsterna med sitt deltagande i programmet.

– Kunskap och erfarenhetsutbyten är en väsentligt viktig del i att leda ett företag framåt och under föreläsningarna och i diskussionerna med de andra gruppdeltagarna dyker det upp nya tankar och funderingar som man senare kan spinna vidare på, allt från det lilla till stora planer på lång sikt, menar Jonna Hermansson, Norje Smidesfabrik.

Patric Olsson, Tarkett, understryker gruppsammansättningen:

– Utbytet mellan deltagarna och deras erfarenheter från olika branscher är väldigt givande. Hela upplägget på programmet, med en bra mix av teori och praktiska exempel under lärtillfällena, är mycket intressant och utvecklande. Inte minst tack vare hög kompetens och stor erfarenhet hos lärarna.

Pågår till slutet av 2020

Deltagarna, som representerar företag från Blekinges samtliga fem kommuner samt Bromölla och Tingsryd, genomför nu fas 1 i programmet där fokus ligger på att diskutera och arbeta med viktiga ämnen och teman relaterade till strategiskt ledningsarbete. Parallellt med lärtillfällena arbetar deltagarna enskilt med att kartlägga och analysera hur sina respektive företag behöver utveckla sitt strategiska ledningsarbete.

– De väljer sedan ut och specificerar i ett så kallat utvecklingskontrakt den utveckling och förändring de vill åstadkomma. Utvecklingskontraktet genomförs sedan under programmets andra fas. En obligatorisk del av utvecklingskontraktet är att utforma en långsiktig strategisk plan för sitt företag som ska presenteras för företagets styrelse i slutet av programmet, berättar Jörgen Adolfsson, Techtank, och fortsätter:

– Målet med programmet är att deltagarna ska ha stärkt sitt intresse och sina individuella förmågor och kompetenser för strategiskt ledningsarbete. Dessutom ska deras företag ha utformat eller förädlat processer för strategiskt ledningsarbete och metoder som omsätter långsiktiga strategier i konkreta aktiviteter och resultat.


Exempel på teman i programmet:

 • Vad menas med strategiskt ledningsarbete och planering?
 • Företagets uppgift – hur förstår vi den?
 • Processer, verktyg och utvecklingskontrakt
 • Industriföretagets interna och externa förutsättningar
 • Att utmana och utveckla strategier och affärsmodeller
 • Från strategi till implementering i den löpande verksamheten
 • Att leda förändringsarbete
 • Att utveckla och förbättra ledningsprocesser
 • Att tänka strategiskt
 • Att skapa en effektiv ledningsgrupp
 • Verksamhetsstyrning

Utvecklingsprogrammet Att strategiskt leda ett industriföretag genomförs inom ramarna för projektet Smart industri i Blekinge 2.0 som finansieras av Tillväxtverket, Region Blekinge, Olofströms kommun och Ronneby kommun.

Dela via

Relaterade nyheter

Aktuellt från Techtank

Tips på relevanta YH-utbildningar, korta kurser, för medarbetare i Blekinges industri

Myndigheten för yrkeshögskolan har i maj 2024 beviljat över 400 stycken korta YH-kurser, upp till 99 poäng (99 dagar) för…

17 juni, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Nu söker Techtank en projektledare

Vill du jobba med industrins gröna omställning? Då kanske du är vår nya kollega på Techtank! Vi söker nu en…

14 juni, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Industriverken medlem i Techtanks industrikluster

Industriverken AB i Ronneby, med runt 55 anställda, är en fullservicepartner inom plåtpressning med en bred kunskap av att välja…

16 maj, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Fler ska välja Blekinge – nu lanseras ett nytt platsvarumärke

Den 21 maj lanserades Blekinges nya platsvarumärke, en satsning som involverat över 600 personer. Syftet är att stärka Blekinges marknadsposition…

22 maj, 2024 — Lästid 3 min