Kickstart Hållbarhet hjälper företag att ta nästa steg i hållbarhetsarbetet

Kickstart Hållbarhet hjälper företag att ta nästa steg i hållbarhetsarbetet

Hållbarhet har under de senaste åren letat sig allt högre upp på agendan hos många företag. Evomatic i Karlshamn är inget undantag. Via Techtanks pilotprojekt ”Kickstart Hållbarhet” har Evomatic under hösten fått fördjupa sitt arbete inom detta område.

– Som företag behöver det ofta finnas ett ekonomiskt incitament för att något ska komma upp på agendan, och det gör det absolut med området hållbarhet. Det handlar om allt ifrån hur man ser på bolaget, vilket ansvar man tar i samhället till hur man upplevs som arbetsgivare. Ska vi lyckas attrahera ny arbetskraft måste vi jobba med hållbarhet. Men det är ett stort område, var börjar man?

Så säger Jonas Persson, VD på Evomatic, på frågan varför företaget valde att delta i Kickstart Hållbarhet.

Vad är då Kickstart Hållbarhet? Lite förenklat är det en modifiering av konceptet Kickstart Digitalisering som genomförs av bl a IUC Sverige med medel från Tillväxtverket. Under hösten 2020 genomförs Kickstart Hållbarhet som ett pilotprojekt i Techtanks regi ute hos ett antal företag i regionen.

– Vi såg behovet av en insats som kan ge företagen nya insikter vad gäller hållbarhet. Därför har vi tillsammans med IUC, som Techtank är en del av, utvecklat konceptet som nu innehåller delar av både digitalisering och hållbarhet, berättar Ingela Håkansson, klusterledare på Techtank, som hoppas att piloten faller väl ut och kan erbjudas fler företag framöver.

Coachning kring hållbarhet

När vi träffar Evomatic har alla teamledare på företaget just haft en genomgång med Anna Celsing från Hållbarhetsbyrån, som är en av de coacher som anlitas i detta projekt. Anna berättar att hållbarhetsarbete handlar mycket om att få in frågorna i företagens strategiarbete för att få utväxling på sikt. Hon konstaterar också att området spänner över allt – från jämställdhet till miljöutsläpp.

– FN har jobbat mycket med frågan ”Vad är hållbarhet” och efter politiska förhandlingar landat i de globala målen 2030. Dessa mål är fantastiska redskap att använda och regeringen vill att företagen bidrar till dessa mål. Målen i sig är ganska lätta att förstå och man kan relativt enkelt komma in på ”hur kan vi koppla det här till vår verksamhet?”

Anna poängterar vikten av att tratta ner målen så långt som möjligt. Att tänka ”people, planet, profit” kan hjälpa i detta arbete – hur får vi med alla dessa delar?

– Allt hänger ihop. Mår vi bra på jobbet och får vara med och påverka bidrar det till en bättre lönsamhet för företaget. Och vi måste alla bidra till en bättre miljö, annars finns vi inte på sikt. Dessutom är det viktigt att kommunicera ut hur man som företag arbetar för att vara hållbara, inte minst de stora kunderna letar efter hållbara leverantörer.

För Jonas Persson innebär den coachning som Evomatic fått under hösten att de kommit vidare i sitt arbete med hållbarhetsfrågor.

– Man har en vardag att förhålla sig till och då är det värdefullt att få stöd och vägledning utifrån för att komma framåt. Det gäller också att landa i vilka frågor som vi själva kan påverka.

– Vår personal är vårt viktigaste kapital. Hur skapar vi en hållbar organisation? Hur är vi en attraktiv arbetsgivare? Hur kan vi jobba mer med hållbara team som är föränderliga och kan vara flexibla? Det är några frågor som är viktiga för oss i detta arbete.

Förbättringstavla som konkretiserar arbetet

Dagen för denna intervju har alla teamledare på Evomatic samlats vid en förbättringstavla som Anna Celsing hjälpt till att ta fram, som ett stöd för att känna av var förbättringsarbetet behövs mest.

– Som företag vill man gärna jobba med hållbarhet i alla breda perspektiv, men det finns sällan tid att börja med det stora. Det är bättre att jobba med små förändringar som man sedan kan visa bidrar till ökad hållbarhet, till exempel något väldigt konkret som energibesparing. Genom att skapa delaktighet och transparens i personalstyrkan inför man också ett hållbart arbetssätt, säger Anna.

Jonas berättar att man på Evomatic idag har tvärfunktionella möten, något de nu kommer att kanalisera in mot förbättringstavlan. Fokus ligger på hållbarhet men om det kommer upp frågor på tavlan som inte kan kopplas till detta så är det OK.

– Det är en läroprocess. Det handlar mycket om att få in tänket i hela bolaget, att alla kan vara med och påverka.

– Vårt mål är att vi hittar vår position i den här hållbarhetsdiskussionen, att få igång ett kontinuerligt förbättringsarbete med hållbarhetsfokus. Att skapa förståelse i företaget så att alla känner att de är en del i detta.

Anna bryter in och säger att hon redan märkt ett stort engagemang kring frågorna på Evomatic.

– Det är ett team som verkligen vill, alla är med och diskuterar, ställer frågor. Man märker att det kommer att hända saker!

Jonas berättar att det finns ett stort förändringsintresse på företaget, inte minst kopplat till att de har kunder som hela tiden driver ett stort förändringsarbete.

– På så sätt är det en fördel att vi alltid jobbar med nya projekt, vi lever i ständig förändring.


 

Genom vårt pilotprojekt ”Kickstart Hållbarhet” får små och medelstora industriföretag tillgång till särskild expertis inom området. Vill du veta mer om hur ditt företag kan få stöd i ert arbete med hållbarhet? Kontakta oss på Techtank för mer information:

Pilotprojektet Kickstart Hållbarhet genomförs inom ramen för projektet Smart Industri i Blekinge 2.0 som finansieras av Tillväxtverket, Region Blekinge och Olofströms kommun.

Dela via

Relaterade nyheter

Aktuellt från Techtank

Tips på relevanta YH-utbildningar, korta kurser, för medarbetare i Blekinges industri

Myndigheten för yrkeshögskolan har i maj 2024 beviljat över 400 stycken korta YH-kurser, upp till 99 poäng (99 dagar) för…

17 juni, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Fler ska välja Blekinge – nu lanseras ett nytt platsvarumärke

Den 21 maj lanserades Blekinges nya platsvarumärke, en satsning som involverat över 600 personer. Syftet är att stärka Blekinges marknadsposition…

22 maj, 2024 — Lästid 3 min

Aktuellt från Techtank

Industriverken medlem i Techtanks industrikluster

Industriverken AB i Ronneby, med runt 55 anställda, är en fullservicepartner inom plåtpressning med en bred kunskap av att välja…

16 maj, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Nu söker Techtank en projektledare

Vill du jobba med industrins gröna omställning? Då kanske du är vår nya kollega på Techtank! Vi söker nu en…

14 juni, 2024 — Lästid 1 min