Uppskattad Likabehandlingsutbildning där reflektion, öppenhet och förändring står i fokus

Uppskattad Likabehandlingsutbildning där reflektion, öppenhet och förändring står i fokus

Den 25-26 augusti genomfördes inom ramen för projektet Framtidskompetens i Blekinge en utbildning i Likabehandling. Totte Ekdahl från Försvarsmakten ledde tillsammans med Engla Westlund från Sölvesborgs kommun denna grundkurs där deltagare från olika företag fick möjlighet att tillsammans reflektera, dela upplevelser och skapa intresse för att arbeta vidare med frågor kring likabehandling i sina respektive organisationer. För den som missade möjligheten att gå denna gång ges en ny chans i november.

Projektet Framtidskompetens i Blekinge syftar till att stärka företagens förmågor och processer för en mer effektiv och breddad kompetensförsörjning genom att deltagande företag ska bli bättre på att attrahera, utveckla och behålla personal.

Blekinges innovationsmiljöer Techtank, Blekinge Business Incubator, Blue Science Park och NetPort Science Park driver tillsammans projektet, och vid utformningen av det tog man hjälp av det regionala jämställdhetsnätverket som drivs från Länsstyrelsen i Blekinge och samlar representanter från myndigheter, regionala organisationer, kommuner och näringsliv kring frågor om jämställdhet.

– Vi har fått mycket input från nätverket Jämställt Blekinge kring dessa frågor då jämställdhet och likabehandling är en central del för att bidra till en breddad rekrytering för företagen, berättar Ingela Håkansson, Techtank, som är huvudprojektledare för Framtidskompetens i Blekinge.

Ett av delmålen i projektet är att deltagande företags medarbetare och deltagande företag ska ha ökat sin kunskap i mångfald, jämställdhetsintegrering, likabehandling och ickediskriminering. Som ett led i detta får nu företagen i projektet möjlighet att gå en Likabehandlingsutbildning.

Försvarsmakten delar med sig av sin kunskap

Likabehandlingsutbildningen är samma som Försvarsmakten håller för sina medarbetare. Totte Ekdahl, som är Specialistofficer och har arbetat med jämställdhetsfrågor på olika sätt de senaste tjugo åren, berättar mer om utbildningen:

– Denna utbildning kom till 2005 på F 17. Jag genomförde flera utbildningar i jämställdhet och sexuella trakasserier. Det blev ingen skillnad på omgivningens beteende och jag funderade på varför ingen såg de tragiska konsekvenserna som många bar med sig. En del blev sjuka och fick sluta sin anställning eller byta arbetsplats.

– Jag arbetade då fram ett koncept som byggde på respekt för varandra. Verktygen blev känslor och statistik. Max 12-16 deltagare som arbetade med verklighetsbaserade case i grupper om tre. Redovisning sker i stor grupp i ring. Utbildningen är upplevelsebaserad och fokus ligger på att aktivt lyssna och delta, penna och papper är förbjudet. Könsfördelningen mellan deltagarna ska vara 40-60% och handledarna ska vara en man och en kvinna. 2010 blev jag ombedd att utveckla och inarbeta utbildningen centralt i Försvarsmakten. Denna grundkurs i likabehandling tillsammans med ytterligare två utbildningar inom området blev Försvarsmaktens strategi och verktyg för att göra Försvarsmakten till en arbetsplats där alla är välkomna.

Totte berättar att han vurmat för samma strategi i det regionala jämställdhetsnätverket, då han under de senaste tre åren bjudit in deltagare från nätverket att medverka på de utbildningar han genomfört på F 17. Detta har resulterat i att nätverket vill att alla myndigheter, kommuner, företag och föreningar ska ha en handledare (jämställdhetsagent) som kan arbeta förebyggande med jämställdhet, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling, eller likabehandling som Totte sammanfattar det hela med.

– Synergieffekterna är att fler vill bo och verka i Blekinge. Blekinge ska vara ett naturligt val för människor att verka ifrån. Rekrytera-behålla-utveckla.

Några röster från utbildningen

Vi frågade ett par av deltagarna från utbildningen den 25-26 augusti hur de upplevde utbildningen och vad de tar med sig:

– Utbildningen var väldigt bra eftersom den var uppbyggd så att deltagarna genom olika aktiviteter tvingades reflektera och diskutera utifrån egna erfarenheter. Det jag tar med mig är hur vi alla är formade av de normer som finns i samhället och utifrån våra egna erfarenheter/värderingar. Samt att vi var och en aktivt måste verka för att vi ska behandla alla lika och få ett jämställt samhälle.  Jag fick också med mig olika tips och råd för hur jag kan agera i olika situationer i min vardag, berättar Kristina Söderling som är VD på Karlshamnsbostäder.

– Kursen var bra med mycket delaktighet bland deltagarna. Även om man har koll på de rätta svaren på många arbetsplatser så arbetas det för lite med dessa frågor generellt tror jag. Jag tror samtidigt att frågorna ska tas på lika stort allvar vad gäller kvinna/man. Även om statistiken talar för att det är större problem runt frågorna för kvinnor så är de lika allvarliga om en man utsätts, något som lätt kan glömmas bort, berättar Joakim Jaldegård, kvalitetstekniker på Safeman.

Nytt tillfälle i november

Den 17-18 november ges en ny chans att gå Likabehandlingsutbildningen för den som missade tillfället i augusti. Ingela Håkansson berättar att man för att skapa ännu mer heterogena och dynamiska grupper även öppnar upp för externa deltagare utanför projektet att delta i mån av plats.

– Jag hade själv förmånen att gå denna utbildning förra året. Den var väldigt bra och gav oerhört många insikter, inte minst synliggjorde den utmaningarna för mindre priviligierade grupper. Jag uppmanar alla som har möjlighet att ta chansen och gå utbildningen.

Att utbildningen är uppskattad visar också utvärderingarna som i Försvarsmakten ligger på 4,5 poäng på en skala till 5 poäng. När vi frågar Totte Ekdahl varför han tycker att man ska gå Likabehandlingsutbildningen svarar han så här:

  • Hitta dina styrkor tillsammans med andra!
  • Jag är inte ensam om detta. Flera har samma ”bild”!
  • Reflektionen skapar förändring!
  • Nya kontakter!

Vill du anmäla dig till Likabehandlingsutbildningen den 17-18 november? Här hittar du mer information >>


Om Framtidskompetens i BlekingeProjektet Framtidskompetens i Blekinge syftar till att stödja och utveckla små och medelstora företags förmåga och processer för att bli mer effektiva i sin kompetensförsörjning. Projektet pågår mellan 2019-03-01 och 2021-02-28 och medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden. Techtank är projektägare och samverkanspartners är Blekinge Business Incubator, Blue Science Park samt NetPort Science Park.
Läs mer på: www.techtank.se/projekt/framtidskompetens-i-blekinge

På bilden ovan ses handledare och några av deltagarna från Likabehandlingsutbildningen som genomfördes den 25-26 augusti på Kreativum.

Dela via

Relaterade nyheter
Bild på mentor och adept

Aktuellt från Techtank

Dags att anmäla sig till Techtanks Mentorprogram 2024/2025

Efter två mycket uppskattade omgångar av Techtanks mentorprogram kör vi en ny omgång 2024-2025 med start i augusti. Ta chansen…

8 mars, 2024 — Lästid 3 min

Aktuellt från Techtank

Robotresa gav mersmak för nya automationssatsningar

Den 28 februari åkte en fullsatt buss med representanter från runt 25 företag från södra Sverige på en studieresa till…

8 mars, 2024 — Lästid 6 min

Aktuellt från Techtank

Konferens inom kompetensförsörjning

Utvecklas och väx med rätt kompetens, en konferens den 21 mars med inspirerande talare från bland annat Myndigheten för yrkeshögskolan…

27 mars, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Välkommen till Techtank Day 2024!

Den 25 april är det åter dags för Techtank Day. Detta år genomför vi vår årliga konferens och mötesplats för…

2 april, 2024 — Lästid 1 min