Att utvecklas för framtiden står högt på agendan för Tre D Mekaniska

Att utvecklas för framtiden står högt på agendan för Tre D Mekaniska

För legoleverantören Tre D Mekaniska i Vilshult, Olofströms kommun, är kompetensutveckling och kompetensförsörjning viktiga strategiska frågor. Det var därför naturligt för företaget att välja att delta i projektet Framtidskompetens i Blekinge för att öka på kunskaperna kring hur man på bästa sätt kan jobba med att attrahera, utveckla och behålla personal.

– Detta är jätteintressanta och viktiga frågor för oss som företag att jobba strategiskt med. Vi vill utvecklas för framtiden och då måste vi hänga med i det som berör kompetensförsörjning, säger Kristoffer Persson, VD och en av delägarna på Tre D Mekaniska.

Kristoffer uppskattar också möjligheten till att utbyta erfarenhet med övriga deltagande företag:

– De kontaktytor vi får genom att delta i Framtidskompetens i Blekinge och flera andra utvecklingsprogram är oerhört värdefulla. Vi lär av varandra men hittar också nya samarbetspartners inom olika områden.

Alla områden inom kompetensförsörjning viktiga

Projektet Framtidskompetens i Blekinge erbjuder deltagande företag möjlighet till kompetenshöjande insatser inom en rad olika områden. På Tre D Mekaniska väljer man att delta både med tjänstemän och medarbetare från produktionen som kommer att ta del av utbildningar inom bl a HR-frågor och ledarskap.

– Jag deltar i HR-programmet och genom det får vi mycket bra kunskap kring detta med att attrahera, utveckla och behålla medarbetare som vi redan tagit till oss, berättar Lea Ikineva, HR-ansvarig på Tre D Mekaniska.

Lea tycker inte att det går att säga att ett område är viktigare än något annat, utan att man som företag behöver arbeta aktivt med alla bitar.

– För oss som ligger ute på vischan är det alltid en utmaning att attrahera den kompetens vi behöver. Här måste vi titta på hur vi bättre kan marknadsföra oss för att öka kännedomen om företaget som potentiell arbetsgivare. Sedan är det minst lika viktigt att jobba med frågor som rör utveckling.

Ilir Alaj, arbetsledare inom produktion, som också deltar i insatser i projektet, instämmer:

– På ett sätt är det enklare att attrahera än att behålla. Det är viktigt att jobba med trivsel och att alla känner att de har en plats i företaget framöver. Vi kan inte konkurrera med de stora företagen vad gäller allt, men vår stora styrka är delaktighet.  Vi är lite som en stor familj.

Lea fyller på med att ett gott ledarskap är en nyckelfaktor för att både utveckla och behålla medarbetare:

– Trivs man och har bra ledare som man ser upp till och har förtroende för så gör det mycket. Att känna att man utvecklas tillsammans och att bli bekräftad är viktigt.

Förändringsagent en viktig roll i företaget

Ilir deltar tillsammans med två andra medarbetare i den insats som går under namnet Förändringsagenter. Genom projektet har de deltagande företagen tagit fram åtgärdsplaner för vad varje företag behöver göra för att utveckla sitt arbete med att attrahera, utveckla och behålla personal. För att ge stöd i förändringsarbetet lokalt på varje företag har strategiskt utvalda medarbetare på företagen, så kallade förändringsagenter, identifierats som tillsammans med ledningen kommer att vara nyckelpersoner i företagets förändringsarbete genom att leda det lokala förändringsarbetet på exempelvis sin avdelning på företagen.

För att förändringsagenterna ska ha så goda förutsättningar som möjligt att lyckas i sitt uppdrag får de genom projektet stöd i form av coaching och utbildning. Detta görs inom fyra olika teman: Leda utan att vara chef, Förändringsledning, Likabehandling samt Kultur och värdegrund.

Ilir ser fram emot att ta del av de kommande utbildningarna.

– Först tänkte jag, vad är en förändringsagent? Förändringar kan vara så mycket. Men jag ser fram emot att få redskap man kan använda sig av. Ofta tror man sig veta hur man ska göra, men när man sedan utbyter erfarenheter med andra företag som genomfört förändringar, men på ett annat sätt, så kan man få inspiration av varandra.

Lea och Ilir är överens om vikten av att Tre D Mekaniska satsar på kompetensutveckling.

– Utvecklingen går framåt hela tiden, vi pratar mycket om teknikutveckling, men man får inte glömma människan. Det är bra att företaget väljer att satsa på sina medarbetare, avslutar Ilir.

På bilden ovan ses från vänster: Kristoffer Persson, Lea Ikineva och Ilir Alaj på Tre D Mekaniska.


 

Om Tre D Mekaniska AB
Tre D Mekaniska AB är en legoleverantör med en modern mekanisk verkstad som erbjuder kompletta produkter till kunder inom en rad olika branscher. Företaget startade 2003 av fem personer med mycket bred industrierfarenhet från såväl stora som små företag. Antalet kunder är ca 120 fördelade på olika branscher och företagsstorlekar.

Tre D Mekaniska arbetar med laserskärning i 2D, 3D och rörlaserteknik. De material man bearbetar är främst stål, rostfritt stål och aluminium, samt att man vidareförädlar med kantpressning, svetsning, maskinbearbetning, ytbehandling och inom kort även panelbockning.
Läs mer på: http://tre-d.se/


 

Om Framtidskompetens i BlekingeProjektet Framtidskompetens i Blekinge syftar till att stödja och utveckla små och medelstora företags förmåga och processer för att bli mer effektiva i sin kompetensförsörjning. Projektet pågår mellan 2019-03-01 och 2021-02-28 och medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden. Techtank är projektägare och samverkanspartners är Blekinge Business Incubator, Blue Science Park samt NetPort Science Park.
Läs mer på: www.techtank.se/projekt/framtidskompetens-i-blekinge


Dela via

Relaterade nyheter

Aktuellt från Techtank

Industriverken medlem i Techtanks industrikluster

Industriverken AB i Ronneby, med runt 55 anställda, är en fullservicepartner inom plåtpressning med en bred kunskap av att välja…

16 maj, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Vitbok: IUC som kraft för att utmana och förflytta industrin – ett skarpt exempel från Omställningslyftet

Under 2022-2023 deltog samtliga 21 IUC-bolag och partner, från Luleå i norr till Malmö i söder, som projektpartner i Omställningslyftet…

28 april, 2024 — Lästid 2 min

Aktuellt från Techtank

Ställ ut i Business Blekingmontern på Elmia Subcontractor 2024

Välkommen att ställa ut med Business Blekinge på Elmia Subcontractor i Jönköping den 14-16 november. Mässan är norra Europas ledande…

7 maj, 2024 — Lästid 2 min

Aktuellt från Techtank

Rekordmånga deltagare på Techtank Day 2024

Närmare 150 deltagare från hela Blekinge med omnejd som representerade näringsliv, samhälle och akademi var på plats i Slottslängorna den…

30 april, 2024 — Lästid 8 min