Engagemang, ny kunskap och erfarenhetsutbyte lägger grunden för en mer effektiv kompetensförsörjning

Engagemang, ny kunskap och erfarenhetsutbyte lägger grunden för en mer effektiv kompetensförsörjning

Projektet Framtidskompetens i Blekinge med ett 20-tal deltagande företag har nu kommit en bit på vägen i att identifiera hur de ska bli mer effektiva i sin kompetensförsörjning. Efter ett antal gemensamma träffar, coachning, framtagande av kompetensplaner och inte minst en omfattande medarbetarundersökning är man nu redo för nästa fas i projektet – konkreta insatser för att bli bättre på att attrahera, utveckla och behålla personal.

Sedan projektets start i mars i år har en så kallad analysfas pågått som lagt grunden till de insatser som nu kommer att genomföras med start i september 2019. Bland annat har en stor medarbetarundersökning i form av en enkät genomförts för att få fram vad respektive företag behöver jobba mer med kopplat till arbetet med att attrahera, utveckla och behålla personal.

– Undersökningen har mottagits väldigt positivt av de deltagande företagen och deras personal. Många gånger kan det kännas jobbigt med enkäter, men här var det tydligt att många verkligen ville vara med och ge sin input i dessa frågor. För många av företagen har detta också varit en bra plattform för en dialog kring frågor rörande kompetensförsörjning. Vad är det vi behöver förbättra eller förändra? är frågor som kommit upp, berättar huvudprojektledare Ingela Håkansson från Techtank, och fortsätter:

– Resultatet från undersökningen ger oss också ett bra utgångsvärde vad gäller de behov som finns för att vi i projektet ska kunna genomföra insatser som gör skillnad för företagen, bland annat i områden som ledarskap, kommunikation, värdegrund, företagskultur, engagemang och ansvar, medarbetares möjlighet till utveckling, för att nämna några.

Mångfald av företag ger värdefullt erfarenhetsutbyte

Företagen har också haft ett antal träffar under våren och sommaren för att utbyta erfarenheter kring både utmaningar och lyckade satsningar vad gäller att attrahera, utveckla och behålla personal.

– Dessa erfarenhetsutbyten har visat sig vara väldigt värdefulla för företagen. Ett mervärde som flera av deltagarna lyfter fram är mångfalden av företag som deltar, då de varierar både vad gäller ålder, storlek och bransch. De lär sig mer om företag i andra branscher, samtidigt som de inser att utmaningarna företagen ställs inför ofta är ganska lika trots olika förutsättningar, berättar Ingela Håkansson.

Ny kunskap och nya verktyg

Inom kort går projektet över till en genomförandefas med konkreta insatser för att ge företagen ny kunskap och nya verktyg för att stärkas i sitt kompetensförsörjningsarbete. Under hösten väntar bland annat lärtillfällen som kombinerar teori och praktik med olika teman, såsom värdegrund och organisationskultur, ledares påverkan på medarbetare och organisation, strategisk kompetensförsörjning samt implementering och förändringsledning.

Några röster från utvecklingsprogrammet

Vi ställde nedan frågor till några av deltagarna för att kolla hur de ser på projektet, insatser och lärdomar så här långt:

 1. Baserat på resultatet från medarbetarundersökningen, vilka områden kommer ni framför allt att arbeta vidare med i ert företag? Några specifika lärdomar/aha-upplevelser som du vill dela med dig från undersökningen eller vad ni hittills fått mer er via projektet?
 2. Projektet går snart in i en genomförandefas med konkreta insatser för företagen. Vad ser du mest framemot för ert företags del? Vilken nytta framöver tror du att ni kommer att ha av att delta i detta?
 3. Företagen som deltar i programmet varierar både vad gäller ålder, storlek och bransch. Hur fungerar det med en sådan blandad grupp? Vad ser du som mest intressant med denna mångfald av företag?

Mikael Lagström, VP Security Services & General Manager, TrueSec, Karlskrona

 1. Jag ser detta program främst som ett långsiktigt engagemang där vi ges möjligheter att plocka upp pusselbitar och nyttigheter inför kommande års utmaningar främst inom att hitta rätt personal att rekrytera, samt att vidareutveckla och behålla rätt personal.
 2. Erfarenhetsutbytet bolag och coacher emellan ser jag som en av dom större sakerna med programmet.
 3. Det tycker jag är det bästa upplägget. Det gör det extra intressant med den insyn och förståelse man får för andra typer av företag i andra branscher, och bolag i olika storlek, samt olika typ av utmaningar man då kan ha.

Malin Sahlsten, produktionschef, YTAB, Näsum

 1. Mål och strategier. Vi tycker att vi är ganska bra på att kommunicera ut målen (gör det dagligen) men vi behöver bli bättre på att kommunicera ut strategierna. Att det finns möjlighet till utveckling inom företaget. I undersökningen så visade det ganska låga procent trots att vi (ledningen) har tyckt att vi varit starka på det. Jobba med värdegrund och skapa vi-känsla och engagemang.
 2. Skapa samsyn för ledningen, få våra anställda att delta i utbildningsinsatser. Att jobba strukturerat med detta.
 3. Vi har tidigare endast varit med i nätverk mellan andra industriföretag och där vi tycker att erfarenheter och utmaningar i utbytet har varit mycket givande. Såg fram emot denna gruppens utbyte där många frågeställningar har visat sig vara ganska lika, vi brottas ofta med samma bekymmer eller utmaningar trots så olika branscher. Även att vi kan få en annan syn på till exempel personalfrågor. Det är mycket lärorikt!

Emil Pettersson, Innovation Engineer, Stumbly AB, Karlskrona

 1. Vi är ett ungt bolag som drivs av unga personer. Vårt största fokus kommer ligga på att skapa en struktur i verksamheten (sätta processer), implementera företagskultur samt att utveckla ledarskap.
  Vår största aha-upplevelse har varit att vi är många olika bolag, både när det gäller bransch och storlek, ändå har vi liknande problem. Exempelvis: alla bolagen vill fostra bättre ledare som coachar sina anställda till bättre beslut och jobba med värderingar.
 2. Vi ser fram emot att hitta konkreta metoder för att utveckla vår ledarskapsförmåga för att skapa en arbetsplats där alla, nuvarande och framtida, anställda känner att de skapar någonting värdefullt och ser fram emot sina arbetsdagar.  Därtill ser vi ovärderliga lärdomar att hämta i de problem som andra företag i regionen står inför. Då vi arbetar med att koppla ihop kompetens från högskolor med lokala företag får vi genom programmet en förhöjd förståelse av företagens situationer och de utmaningar som vi vill lösa.
 3. Vi tycker det fungerar jättebra. Som litet bolag har vi mycket att lära från de större bolagen. Med det sagt kan de också ta lärdom från vad vi gör. Vi är unga, vill framåt och jobbar på ett helt annat sätt. Ett exempel på detta är hur vi jobbar med sociala medier och att vi gör det. Det är också alltid intressant att lära sig av vad man gör i andra branscher. Du kan adoptera deras tillvägagångssätt till ditt eget och hamna före dina konkurrenter.

FAKTA OM FRAMTIDSKOMPETENS I BLEKINGE

Projekttid: 2019-03-01 till 2021-02-28
Projektägare: Techtank – Olofströms Näringsliv AB
Samverkanspartners: Blekinge Business Incubator (BBI), Blue Science Park & NetPort Science Park
Projektets totala budget:  8 752 489 kr
Finansiärer: Europeiska socialfonden (ESF)
Övergripande mål/syfte: Det övergripande målet med projektet Framtidskompetens i Blekinge är att stödja och utveckla små och medelstora företags förmåga och processer för att bli mer effektiva i sin kompetensförsörjning genom att deltagande företag skall bli bättre på att attrahera, utveckla och behålla personal.

Dela via

Relaterade nyheter

Aktuellt från Techtank

Omställningscoachning för en hållbar industri i Blekinge

Till hösten får små och medelstora industri- och teknikföretag i Blekinge ytterligare möjligheter att via Techtank få stöd i omställningen…

26 juni, 2024 — Lästid 3 min

Aktuellt från Techtank

Blekinges kommuner genomför en pilot på Flygdagen för att locka fler invånare

Den 24 augusti väntas ett stort antal besökare på Försvarsmaktens flygdag i Ronneby. Bland imponerande flyguppvisningar och stora markutställningar samlas Blekinges…

28 juni, 2024 — Lästid 2 min

Aktuellt från Techtank

Nu söker Techtank en projektledare

Vill du jobba med industrins gröna omställning? Då kanske du är vår nya kollega på Techtank! Vi söker nu en…

14 juni, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Tips på relevanta YH-utbildningar, korta kurser, för medarbetare i Blekinges industri

Myndigheten för yrkeshögskolan har i maj 2024 beviljat över 400 stycken korta YH-kurser, upp till 99 poäng (99 dagar) för…

17 juni, 2024 — Lästid 1 min