Genomförs inom ramen för projektet CoDev

Seminarium

Företagens utvecklingsresa i Blekinge - summeringen av projekt CoDev

Online

28 mars 2023 kl. 12-13

Anmäl här
Genomförs inom ramen för projektet CoDev
Företagens utvecklingsresa i Blekinge - summeringen av projekt CoDev
Online
28 mars 2023 kl. 12-13

Ett viktigt område i Blekinges regionala utvecklingsstrategi handlar om att utveckla ett hållbart expansivt näringsliv med god kompetensförsörjning. Regionens främsta resurs är människor och grunden för tillväxt är företag. Området fokuserar på att stärka människors och företags möjlighet att utvecklas och arbeta i Blekinge.

Projekt CoDev har under tre års tid erbjudit små- och medelstora företag olika former av stöd i arbetet med att ställa om och tänka nytt. Som till exempel utveckling genom föreläsningar, workshops, program och erfarenhetsutbyten. Lyssna in på vår digitala summering av projektet. Vi pratar om lärdomar och erfarenheter, samt lyssnar till några av de företag som fått stöd via projektet och hur de ser på sin framtida utveckling.

När: 28 mars kl. 12.00-13.00
Var: Digitalt via Teams

Agenda

  • Projekt CoDev – Presentation av projektet, Johan Nilsson, Region Blekinge
  • Lärdomar och erfarenheter – Johnny Gylling, GE99
  • Highlights från projektet
    • Lyssna på Ben från Lotus Eco berätta om de insatser de fått via projektet
    • Lyssna på Kristina Severin Rajala, Olofströms kommun berätta om de handlingsplaner som tagits fram tillsammans med företagen i köpmannaföreningen
  • Nästa steg – samverkansmöten och minimässor
Anmäl dig här!

Ett samverkansprojekt
Region Blekinge är projektägare och samverkanspartners är Blue Science Park, NetPort Science Park, Techtank, Almi i Blekinge och Blekinge Business Incubator. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Bild på loggor för CoDev-partners

Vill du veta mer?

Projektledare Kickstart 2

0793-47 99 64

Roland Porter

Projektledare Kickstart 2

Kontaktuppgifter

  • 0793-47 99 64

Dela via

Våra ÄGARE & PROJEKTfinansiärer
Region Blekinge
Karlshamns kommun
Karlkrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Europeiska Unionen
Tillväxtverket
Vinnova