Genomförs inom ramen för projektet Innovationsinitiativet

Seminarium

HR seminarieserie: Att leda och driva förändring – en av de viktigaste skillsen framöver

NetPort Science Park, Karlshamn

9 december 2021 kl. 13.00-16.00

Anmäl här
Genomförs inom ramen för projektet Innovationsinitiativet
HR seminarieserie: Att leda och driva förändring – en av de viktigaste skillsen framöver
NetPort Science Park, Karlshamn
9 december 2021 kl. 13.00-16.00

Detta seminarium ingår i en seminarieserie på temat: Att attrahera, utveckla och behålla kompetens. Under hösten öppnar Techtank upp möjligheten för fler industri- och teknikföretag att ta del av de seminarier som arrangeras inom ramen för Techtanks utvecklingsprogram med fokus på HR/Personalfunktionen. Välkommen att delta i ett eller flera seminarier– ta chansen att få nya perspektiv & verktyg för att stärka ditt företags förmåga att via HR-funktionen attrahera, utveckla och behålla kompetens.

Tema för seminariet 9/12: Att leda och driva förändring – en av de viktigaste skillsen framöver

I en tid där förändring är kontinuerligt förekommande och något ständigt pågående, är förändringsledarskap en central del. Vi kommer bl.a. att prata om olika förändringsprocesser, utmaningar och sätt att hantera motstånd mot förändring. Vad är det som gör att vissa förändringar lyckas och andra inte? Finns det något recept på framgång? Vi tar del av andras erfarenheter och tipsar om verktyg och konkreta metoder.

Föreläsare

Jenny Månsson Nummelin, som också är programansvarig för seminarieserien, har en bakgrund inom HR i bolag som GE Healthcare, Vattenfall och Axis Communications och driver sedan 10 år företaget Radeptus, med fokus på ledarutveckling, mentorsprogram för chefer, värdegrundsfrågor, förändringsledarskap och rekrytering.

Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 43

Dela via

Våra ÄGARE & PROJEKTfinansiärer
Region Blekinge
Karlshamns kommun
Karlkrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Europeiska Unionen
Tillväxtverket
Vinnova