Genomförs inom ramen för projektet Innovationsinitiativet

Seminarium

HR seminarieserie: Hur blir hållbarhet en naturlig del i affärsstrategi och arbetsgivarvarumärke?

NetPort Science Park, Karlshamn

26 oktober 2021 kl. 13.00-16.00

Anmäl här
Genomförs inom ramen för projektet Innovationsinitiativet
HR seminarieserie: Hur blir hållbarhet en naturlig del i affärsstrategi och arbetsgivarvarumärke?
NetPort Science Park, Karlshamn
26 oktober 2021 kl. 13.00-16.00

Detta seminarium ingår i en seminarieserie på temat: Att attrahera, utveckla och behålla kompetens. Under hösten öppnar Techtank upp möjligheten för fler industri- och teknikföretag att ta del av de seminarier som arrangeras inom ramen för Techtanks utvecklingsprogram med fokus på HR/Personalfunktionen. Välkommen att delta i ett eller flera seminarier– ta chansen att få nya perspektiv & verktyg för att stärka ditt företags förmåga att via HR-funktionen attrahera, utveckla och behålla kompetens.

Tema för seminariet 26/10: Hur blir hållbarhet en naturlig del i affärsstrategi och arbetsgivarvarumärke?

Hållbarhet/CSR är idag en strategiskt viktig fråga i de flesta bolag. Det innebär att det också är en viktig del av HR-arbetet då det krokar arm med områden som t.ex. arbetsgivarvarumärke. Hur kan man tänka när det gäller målsättningar, initiativ och kommunikation för att möta de förväntningar som olika intressenter har. Du kommer att få med dig både teori och erfarenhetsutbyte, samt praktiska tips på hur man kommer igång, och hur man med små medel kan göra stora förändringar över tid.

Föreläsare

Vår föreläsare denna dag är en inspirerande och mycket uppskattad föreläsare, Anna Nambord, som är Director of Sustainable Business på Wihlborgs Fastigheter. Hon har gedigen erfarenhet inom området och har arbetar i flera olika branscher. Hon har bl.a. tidigare varit personalchef på Wihlborgs, Thule Group, Axis Communications samt Orkla.

Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 43

Dela via

Våra ÄGARE & PROJEKTfinansiärer
Region Blekinge
Karlshamns kommun
Karlkrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Europeiska Unionen
Tillväxtverket
Vinnova