Genomförs inom ramen för projektet Innovationsinitiativet

Seminarium

HR seminarieserie: Incitament och belöningar

NetPort Science Park, Karlshamn

5 oktober 2021 kl. 13.00-16.00

Anmäl här
Genomförs inom ramen för projektet Innovationsinitiativet
HR seminarieserie: Incitament och belöningar
NetPort Science Park, Karlshamn
5 oktober 2021 kl. 13.00-16.00

Detta seminarium ingår i en seminarieserie på temat: Att attrahera, utveckla och behålla kompetens. Under hösten öppnar Techtank upp möjligheten för fler industri- och teknikföretag att ta del av de seminarier som arrangeras inom ramen för Techtanks utvecklingsprogram med fokus på HR/Personalfunktionen. Välkommen att delta i ett eller flera seminarier– ta chansen att få nya perspektiv & verktyg för att stärka ditt företags förmåga att via HR-funktionen attrahera, utveckla och behålla kompetens.

Tema för seminariet 5/10: Incitament och belöningar

Denna eftermiddag kommer vi att diskutera och ge exempel på hur man kan skapa och designa incitament- och belöningssystem som faktiskt påverkar våra anställdas arbete och effektivitet i positiv riktning. D v s som belönar den där extra arbetsinsatsen, som belönar när vi överträffar våra mål och som premierar framgång för vårt företag/organisation. Vi kommer även att diskutera både för- och nackdelar med olika former av belöningssystem. Företag med väl utvecklade belöningssystem har ofta ett starkt ”employer branding” – och kan därför använda dessa system för att både attrahera, utveckla och behålla sin arbetskraft.

Föreläsare

Per Arvidson har omfattande akademisk och praktisk erfarenhet av ledning, styrning och finansiering av företag och offentliga organisationer. Sedan 1986 arbetar han som lärare och forskare vid The School of Economics and Management, Lunds universitet – med inriktning främst på ekonomisk redovisning, styrning och ledning. Han har också fått pris som bästa föreläsare på samma skola. Från 2002 är han även partner och konsult i Blueberry Hill Management Consulting.

Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 43

Dela via

Våra ÄGARE & PROJEKTfinansiärer
Region Blekinge
Karlshamns kommun
Karlkrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Europeiska Unionen
Tillväxtverket
Vinnova