Genomförs inom ramen för projektet Innovationsinitiativet

Seminarium

HR seminarieserie: Rekrytering, hur svårt kan det egentligen vara?

Blekinge, plats meddelas senare.

25 november 2021 kl. 13.00-16.00

Anmäl här
Genomförs inom ramen för projektet Innovationsinitiativet
HR seminarieserie: Rekrytering, hur svårt kan det egentligen vara?
Blekinge, plats meddelas senare.
25 november 2021 kl. 13.00-16.00

Detta seminarium ingår i en seminarieserie på temat: Att attrahera, utveckla och behålla kompetens. Under hösten öppnar Techtank upp möjligheten för fler industri- och teknikföretag att ta del av de seminarier som arrangeras inom ramen för Techtanks utvecklingsprogram med fokus på HR/Personalfunktionen. Välkommen att delta i ett eller flera seminarier– ta chansen att få nya perspektiv & verktyg för att stärka ditt företags förmåga att via HR-funktionen attrahera, utveckla och behålla kompetens.

Tema för seminariet 25/11: Rekrytering, hur svårt kan det egentligen vara?

Ett av företagets viktigaste kompetensförsörjningsverktyg är rekrytering och det gäller såväl intern- som extern rekrytering. Hur ser rekryteringsprocessen ut generellt och vad finns det för utmaningar och fallgropar? Vad sänder vi som arbetsgivare för signaler under resans gång och hur påverkar det slutresultatet? Du får med dig konkreta tips, råd, verktyg men också erfarenhetsutbyte med HR-kollegor från olika bolag.

Föreläsare

Jenny Månsson Nummelin, som också är programansvarig för seminarieserien, har en bakgrund inom HR i bolag som GE Healthcare, Vattenfall och Axis Communications och driver sedan 10 år företaget Radeptus, med fokus på ledarutveckling, mentorsprogram för chefer, värdegrundsfrågor, förändringsledarskap och rekrytering.

Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 43

Dela via

Våra ÄGARE & PROJEKTfinansiärer
Region Blekinge
Karlshamns kommun
Karlkrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Europeiska Unionen
Tillväxtverket
Vinnova