Genomförs inom ramen för projektet Innovationsinitiativet

Seminarium

HR seminarieserie: Värdegrund och företagskultur

NetPort Science Park, Karlshamn

17 september 2021 kl. 13.00-16.00

Anmäl här
Genomförs inom ramen för projektet Innovationsinitiativet
HR seminarieserie: Värdegrund och företagskultur
NetPort Science Park, Karlshamn
17 september 2021 kl. 13.00-16.00

Detta seminarium ingår i en seminarieserie på temat: Att attrahera, utveckla och behålla kompetens. Under hösten öppnar Techtank upp möjligheten för fler industri- och teknikföretag att ta del av de seminarier som arrangeras inom ramen för Techtanks utvecklingsprogram med fokus på HR/Personalfunktionen. Välkommen att delta i ett eller flera seminarier– ta chansen att få nya perspektiv & verktyg för att stärka ditt företags förmåga att via HR-funktionen attrahera, utveckla och behålla kompetens.

Tema för seminariet 17/9: Värdegrund och företagskultur

Att alla organisationer har en företagskultur, uttalad eller outtalad, är de flesta överens om. På detta seminarium kommer vi att diskutera hur kulturen kan se ut, varifrån den kommer, vem som äger den och hur vi kan påverka den, mäta den och förändra den. Vi delar erfarenheter och diskuterar konkreta angreppssätt och verktyg som är applicerbara både i stora och små verksamheter.

Föreläsare

Jenny Månsson Nummelin, som också är programansvarig för seminarieserien, har en bakgrund inom HR i bolag som GE Healthcare, Vattenfall och Axis Communications och driver sedan 10 år företaget Radeptus, med fokus på ledarutveckling, mentorsprogram för chefer, värdegrundsfrågor, förändringsledarskap och rekrytering.

Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 43

Dela via

Våra ÄGARE & PROJEKTfinansiärer
Region Blekinge
Karlshamns kommun
Karlkrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Europeiska Unionen
Tillväxtverket
Vinnova