Utbildning

Leda utan att vara chef/Lagledarutbildning

Prel. Karlskrona

24-25 maj 2023

Anmäl här
Leda utan att vara chef/Lagledarutbildning
Prel. Karlskrona
24-25 maj 2023

Utbildning för dig som leder andra på jobbet utan att vara formell chef. Du kanske leder projekt, är processledare, har hand om arbetsgrupper, är koordinator, samordnare eller går in som ställföreträdande chef.

Kursen stärker dig i din roll som ledare samt ger dig trygghet i att leda utan att ha personalansvar. Du får även värdefulla verktyg inom kommunikation och presentationsteknik. Utbildningen är kopplad till deltagarnas verklighet för att var och en ska kunna applicera det till sin egen situation.

Utbildningen innehåller följande olika moment:

  • Ledarrollen, ansvar och befogenheter och livshjulet
  • Beteendeprofil – Vi utgår från DISA (Dominant, Inspirerande, Stabil och Analytisk) och diskuterar olika beteenden och beslutsstilar samt vilka eventuella konsekvenser detta skulle kunna få för oss själva, vår omgivning och ledarskapet.
  • Drivkrafter och Motivation
  • Situationsanpassat Ledarskap
  • Grupputveckling – varför fungerar vissa grupper bättre än andra trots att enskilda personers skicklighet och utbildning är samma?
  • Kommunikation & Lärstilar
  • Feedback
  • Konflikthantering

Notera att kursen kommer att genomföras i Blekinge, men vilken ort beror på var majoriteten av deltagarna kommer ifrån.

Läs mer om innehåll, kostnad och annan praktisk information på Techtanks bokningssida

Vill du veta mer?

Projektledare/Administratör Kompetensutveckling & -försörjning

076-861 27 45

Therese Olsson

Projektledare/Administratör Kompetensutveckling & -försörjning

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 45

Dela via

Våra ÄGARE & PROJEKTfinansiärer
Region Blekinge
Karlshamns kommun
Karlkrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Europeiska Unionen
Tillväxtverket
Vinnova