Informationsmöte

Lunchwebbinarium: Investeringsstöd via Klimatklivet

Online

19 juni 2023 kl. 12-12.45

Anmäl här
Lunchwebbinarium: Investeringsstöd via Klimatklivet
Online
19 juni 2023 kl. 12-12.45

Välkommen på lunchwebbinarium den 19 juni för att få veta mer om möjligheterna med Klimatklivet. Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Länsstyrelsen Blekinge medverkar på webbinariet och informerar om Klimatklivet. Deltar gör även Tarkett i Ronneby som berättar hur de via Klimatklivet fått stöd till olika åtgärder/investeringar.

Logga Klimatklivet

När: Måndag 19 juni 2023 kl. 12.00-12.45
Var: Digitalt via Teams (länk skickas ut på förmiddagen samma dag som webbinariet)
Anmälan: Anmäl dig senast kl. 11 den 19 juni via Techtanks bokningssida >>

Innehåll

Investeringsstöd från Klimatklivet

Ulf Hansson, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Blekinge, berättar mer om Klimatklivet, som är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme. Åtgärden du söker stöd för ska vara lokalt eller regionalt förankrad och ligga i linje med länets klimat- och energistrategi. Exempel på åtgärder som du kan söka stöd för:

  • Fasa ut fossil energi.
  • Ta tillvara restvärme.
  • Minska utsläppen av metan eller lustgas.
  • Köpa fossilfria tunga fordon eller arbetsmaskiner.
Så gjorde vi – exempel från Tarkett

Mikael Pettersson, Sustainability Manager på Tarkett i Ronneby, berättar om hur Tarkett använt investeringsstöd från Klimatklivet, dels till energikonvertering där oljepannor ersatts med elpannor, dels för en ny process för att åstadkomma cirkulära flöden.

Frågestund

Passa på att ställa frågor till Länsstyrelsen inför kommande ansökningsomgång av Klimatklivet – när kan man ansöka, vem kan söka, vad kan man få stöd för, kriterier, etc!

Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 43

Dela via

Våra ÄGARE & PROJEKTfinansiärer
Region Blekinge
Karlshamns kommun
Karlkrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Europeiska Unionen
Tillväxtverket
Vinnova