Program

Mentorprogram - uppstart

Blekinge

Uppstart april/maj

Mentorprogram - uppstart
Blekinge
Uppstart april/maj

I skiftet april/maj startar vi upp ett Mentorprogram på försök inom ramen för Techtank! Ta chansen att utveckla dig själv och dina medarbetare! Kanske du är en av våra blivande mentorer eller en adept, som behöver extra stöd och bollplank på din egen utvecklingsresa!

Vad innebär mentorskap?

För adepten handlar det om att finna sin egen väg. Mentorn erbjuder en hand att hålla i när det blåser. Mentorn stöder, följer och råder, går bakom eller vid sidan om men aldrig före. Tillsammans för man en dialog som belyser adeptens situation, olika handlingsalternativ och konsekvenser av olika handlingsalternativ.

I mentorskap finns en huvudperson och det är adepten. Att vara mentor handlar om att vara en viktig bifigur, men ändå blir det mycket lärorikt och utvecklande för mentorn. Det betyder att mentorn kan ta upp frågor hur denne ska hantera saker inom sitt företag och därmed kan adepten också agera bollplank. Adepten besitter andra kompetenser som kanske i tid ligger närmre yrkesutbildning, högskola eller i generationsaspekten men mentorns behov ska vara underordnade adeptens behov.

Var med i Techtanks pilotomgång av det nya Mentorprogrammet

Vi startar nu en pilot för 8-10 st mentorer respektive adepter. Hur går det till?

  • Vi hjälper till att matcha ihop mentor och adept och stöttar under programmet.
  • En första gemensam kickoff ger mer kunskaper och verktyg och vi möts i storgrupp vid ytterligare 2-3 ggr.
  • Vid dessa tillfällen kommer vi ha inspirations- och kunskapsseminarier, med fokus på aktuella teman.
  • Mellan träffarna möts adepten och mentorn efter sina uppsatta villkor och behov.

För vem

Mentorprogrammet riktar sig till anställda vid medlemsföretag i Techtanks industrikluster.

När

Programmet startar vid månadsskiftet april/maj och pågår till oktober/november 2022.

Var

Gemensamma träffar i programmet genomförs i Blekinge.

Kostnad

9 990 SEK (exkl. moms) för dig som deltar som adept i mentorprogrammet.

Mer information och anmälan

För mer information och anmälan, vänligen kontakta:
Ingela Håkansson, VD & Klusterledare Techtank

076-861 27 43

OBS! Begränsat antal platser – anmäl dig snarast om intresse finns!

Programmet genomförs på försök under 2022.

LADDA NER INFORMATIONSBLAD OM MENTORPROGRAMMET

Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 43

Dela via

Våra ÄGARE & PROJEKTfinansiärer
Region Blekinge
Karlshamns kommun
Karlkrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Europeiska Unionen
Tillväxtverket
Vinnova