Arrangeras av Karlshamns kommun

Seminarium

Näringslivsträff om kompetensfrågor

Karlshamns Lärcenter

17 oktober 2023 kl. 17-18.30

Anmäl här
Arrangeras av Karlshamns kommun
Näringslivsträff om kompetensfrågor
Karlshamns Lärcenter
17 oktober 2023 kl. 17-18.30

Som en del av Näringslivsveckan i Karlshamns kommun medverkar Techtank i en näringslivsträff om kompetensfrågor den 17 oktober.

Utmaningarna kopplat till rätt kompetens är en ständigt aktuell fråga för näringslivet. Företag och arbetsmarknaden står inför flera utmaningar där nya kompetenser efterfrågas och det finns ett glapp till det arbetsmarknaden idag erbjuder. Vid denna träff lyssnar vi till och diskuterar med representanter från Karlshamns lärcentrum, Region Blekinge och Techtank som berättar kort om sin verksamhet. De är också intresserade av att veta mer om vad de kan göra för att hjälpa er.

Verktyget Mind the Gap hjälper er att ta fram en plan för att ha tillgång till rätt kompetens framöver. Att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning kommer ge vinst i längden och möjlighet att nå era mål. Efter genomförd Mind the Gap finns dessutom möjlighet att via Region Blekinge söka kompetenscheck för kompetenshöjande insatser. Detta och mycket mer kan du ta del av den 17 oktober på Karlshamns lärcenter.

Datum: Tisdag 17 oktober
Tid: 17:00-18:30
Plats: Karlshamns Lärcenter, Biblioteksgatan 4

Från klockan 16:30 är du välkommen på mingel i foajén innan dörrarna öppnas.

Till mer information om Näringslivsveckan 16-20 oktober

Vill du veta mer?

Projektledare/Administratör Kompetensutveckling & -försörjning

076-861 27 45

Therese Olsson

Projektledare/Administratör Kompetensutveckling & -försörjning

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 45

Dela via

Våra ÄGARE & PROJEKTfinansiärer
Region Blekinge
Karlshamns kommun
Karlkrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Europeiska Unionen
Tillväxtverket
Vinnova