Nätverksträff: VD:ar/Platschefer stora företag (Top 12)

AAK, Karlshamn

18 november 2022 kl. 9-13

Anmäl här
Nätverksträff: VD:ar/Platschefer stora företag (Top 12)
AAK, Karlshamn
18 november 2022 kl. 9-13

Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 43

Dela via

Våra ÄGARE & PROJEKTfinansiärer
Region Blekinge
Karlshamns kommun
Karlkrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Europeiska Unionen
Tillväxtverket
Vinnova