Genomförs inom ramen för Produktionslyftet

Seminarium

Produktionslyftet: Förbättringsarbete ger energi i Lidköping

Digitalt

13 september 2024 kl. 08.30-09.30

Anmäl här
Genomförs inom ramen för Produktionslyftet
Produktionslyftet: Förbättringsarbete ger energi i Lidköping
Digitalt
13 september 2024 kl. 08.30-09.30

Lidköping Energi driver förändringsarbete i en tid då energifrågorna verkligen står i fokus. Som energibolag har de fått vända och vrida på metoder och exempel som ofta har utvecklats inom tillverkningsindustrin – en utmaning, men också något som har visat sig ge stora fördelar. Vid detta webbsända frukostseminarium via Produktionslyftet ger de konkreta exempel på hur de arbetar med förbättringar på sitt eget sätt. De visar också hur de har levandegjort principerna, så att de är tillgängliga i vardagen.

Christian Olausson och Johan Ekblad från Lidköping Energi berättar bland annat om hur de har utvecklat och implementerat ett nytt produktionssystem.

Samhällets och industrins ökade energibehov och allt större krav på säker och tillgänglig energi gav Lidköping Energi en tydlig insikt om att de behövde arbeta annorlunda. Det blev startskottet för ett förändringsarbete som de har genomfört tillsammans med Produktionslyftet. I augusti summerar de upp sina erfarenheter från utvecklingsprogrammet och gör avstamp för sitt fortsatta arbete.

Från Lidköping Energi medverkar Christian Olausson, vd, och Johan Ekblad, miljö- och kvalitetsansvarig samt Lean-koordinator. De berättar om hur de har implementerat nya arbetssätt med upplägg där alla kan bidra. De delar med sig av goda exempel och utmaningar. De betonar vikten av att tänka nytt – och framför allt agera nytt – när de kombinerar mjuka frågor med tekniska lösningar. Allt för att bidra till samhällsomställning och leverera kostnadseffektiv och klimatsmart energi till sina kunder.

Seminariet modereras av Fredrik Johansson, IDC, som har varit en av Produktionslyftets coacher hos Lidköping Energi, samt Birgitta Öjmertz.

Välkommen!

Praktisk information

Datum: Fredag den 13 september 2024
Tid: Klockan 08:30 till 09:30
Plats: Webbsänds, länk skickas ut till anmälda deltagare
Upplysningar: Välkommen att kontakta Annika Nilsson, 

Till mer information och anmälan

Dela via

Våra ÄGARE & PROJEKTfinansiärer
Region Blekinge
Karlshamns kommun
Karlkrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Europeiska Unionen
Tillväxtverket
Vinnova