Utbildning

Utbildning: SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete

Blekinge

27 september 2022 kl. 8-17

Anmäl här
Utbildning: SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete
Blekinge
27 september 2022 kl. 8-17

Denna grundutbildning i arbetsmiljö syftar till att ge deltagarna en bred översyn över de krav som ställs på arbetsmiljön.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, HR-personal, skyddsombud m.fl. som arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Innehåll

Vad krävs av oss som arbetsgivare?
Vilka krav ställs på arbetstagarna?
Vad är skyddsombudets roll?
Vem ansvarar för vad?
Vilken lagstiftning berör vår verksamhet?

Kursen innehåller följande:

  • Svensk arbetsmiljölagstiftning
  • Roller och ansvar
  • SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Riskhantering
  • OSA – Organisatorisk och social arbetsmiljö

Teori varvas med praktiska övningar och diskussioner under hela dagen.
Under eftermiddagen arbetar vi i workshopformat och tar oss an den psykosociala arbetsmiljön.

Notera att du som tänker söka ersättning från AFA försäkring så behöver företaget själv söka för sina deltagare/medarbetare. Läs mer www.afaforsakring.se/foreby…

Notera att kursen kommer att genomföras i Blekinge, men vilken ort beror på var majoriteten av deltagarna kommer ifrån.

Läs mer om innehåll, kostnad och annan praktisk information på Techtanks bokningssida

Dela via

Våra ÄGARE & PROJEKTfinansiärer
Region Blekinge
Karlshamns kommun
Karlkrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Europeiska Unionen
Tillväxtverket
Vinnova