Arrangeras av Teknikcollege

Techtank tipsar | Utbildning

Teknikcollege: Handledarutbildning

Nordenbergsskolan, Olofström

6 december 2022 kl. 08.15-16

Anmäl här
Arrangeras av Teknikcollege
Teknikcollege: Handledarutbildning
Nordenbergsskolan, Olofström
6 december 2022 kl. 08.15-16

Det företagsförlagda lärandet är en viktig del av varje yrkesutbildning. Det ger den studerande möjlighet att utveckla sitt yrkeskunnande på ett företag. Genom praktiken kommer unga människor ut i arbetslivet och kan med sina nya idéer och förhållningssätt lyfta och utveckla företagen.

Teknikcolleges handledarutbildning är framtagen för handledning inom producerande företag och är självklart lika användbar för att handleda kollegor som studerande. Kursen ger dig verktygen för att höja kvaliteten på det arbetsplatsförlagda lärandet och säkra din framtida kompetensförsörjning.

Målgrupp: handledare och potentiella handledare, APL/LIA ansvarig samt lärare.

Till mer information och anmälan

Dela via

Våra ÄGARE & PROJEKTfinansiärer
Region Blekinge
Karlshamns kommun
Karlkrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Europeiska Unionen
Tillväxtverket
Vinnova