Arrangeras av Teknikcollege

Techtank tipsar | Utbildning

Teknikcollege: Handledarutbildning

Nordenbergsskolan, Olofström

18 april 2023 kl. 08.15-16.00

Anmäl här
Arrangeras av Teknikcollege
Teknikcollege: Handledarutbildning
Nordenbergsskolan, Olofström
18 april 2023 kl. 08.15-16.00

Det företagsförlagda lärandet är en viktig del av varje yrkesutbildning. Det ger den studerande möjlighet att utveckla sitt yrkeskunnande på ett företag. Genom praktiken kommer unga människor ut i arbetslivet och kan med sina nya idéer och förhållningssätt lyfta och utveckla företagen.

Teknikcolleges handledarutbildning är framtagen för handledning inom producerande företag och är självklart lika användbar för att handleda kollegor som studerande. Kursen ger dig verktygen för att höja kvaliteten på det arbetsplatsförlagda lärandet och säkra din framtida kompetensförsörjning. Utbildningen kommer att innehålla animerade faktasekvenser, film/scenario och övningar.

Målgrupp: 

Handledare och potentiella handledare, APL/LIA ansvarig samt lärare.

Utbildningens innehåll:

  1. Första dagen på företaget
  2. Arbetsplatskultur och inkludering
  3. Arbetsmiljö och säkerhet
  4. Planera för lärande
  5. Hur lär man sig?
  6. Samtal för lärande

Utbildningsledare:

Jacob Lindholm.
Jacob arbetar som yrkeslärare på El och Energiprogrammet i Olofström och har många års erfarenhet av APL via sin roll som lärare och APL samordnare.

Övrig info:

  • Utbildningen genomförs av Teknikcollege och är kostnadsfri.
  • Tillgång till digitalt utbildningsmaterial ingår.
  • Deltagarna erhåller fika och lunch.
  • Ta med bärbar dator (Om man har tillgång till det)

Välkommen med din anmälan

Dela via

Våra ÄGARE & PROJEKTfinansiärer
Region Blekinge
Karlshamns kommun
Karlkrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova