Arrangeras av Teknikcollege

Techtank tipsar | Utbildning

Teknikcollege Sydost - handledarutbildning för chefer

Digitalt

7 september 2023 kl. 08.15-10

Anmäl här
Arrangeras av Teknikcollege
Teknikcollege Sydost - handledarutbildning för chefer
Digitalt
7 september 2023 kl. 08.15-10

Arbetsförlagt lärande (apl) är en viktig del i varje yrkesutbildning. Apl ger den studerande möjlighet att utveckla sina kunskaper i skarpa lägen på en arbetsplats samt att det också bidrar till enskilda företag och arbetsmarknaden i stort.

I den här utbildningen via Teknikcollege Sydost får du som chef lära dig hur det arbetsplatsförlagda lärandet går till och vem som ansvarar för vad. Du får också råd och tips om hur du och handledaren för den studerande kan arbeta för att göra tiden hos er så givande som möjligt.

Denna chefsutbildning har ursprung i Teknikcolleges handledarutbildning, framtagen för handledning inom producerande företag. En utbildning som levererar verktygen för att höja kvaliteten på det arbetsplatsförlagda lärandet och säkra framtida kompetensförsörjning.

Målgrupp: handledarens chef, HR-ansvariga eller liknande
När: 7 september 2023 kl. 08.15-10.00
Var: Digitalt

Till anmälan

För mer information, kontakta:

Fredrik Gummesson
E-post:  
Telefon: +46766489450

Dela via

Våra ÄGARE & PROJEKTfinansiärer
Region Blekinge
Karlshamns kommun
Karlkrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Europeiska Unionen
Tillväxtverket
Vinnova