Genomförs inom ramen för Produktion2030

Workshop

Teknikworkshop: Förutsäg slitage och försämring av maskiner med AI – Datadrivet underhåll

Online

10 maj 2023 kl. 9-12

Anmäl här
Genomförs inom ramen för Produktion2030
Teknikworkshop: Förutsäg slitage och försämring av maskiner med AI – Datadrivet underhåll
Online
10 maj 2023 kl. 9-12

Vill du lära dig hur man kan använda data för att förutsäga underhållsbehov hos maskiner och andra tillgångar? Generar era maskiner data som skulle kunna användas för tillståndsbevakning? Är ni osäkra på vad alla dessa data kan användas till och hur de kan skapa värde? Välkommen att lära mer på denna kostnadsfria digitala halvdagsworkshop via Produktion2030 den 10 maj. Vi går igenom konkreta exempel på hur datadrivet underhåll kan gå till – så att ni kan ta nästa steg inom er organisation.

Allt eftersom digitala tekniker och datainsamling blir vanligare i fabriker, ökar även värdet av att nyttja data och använda dem för effektivare beslutsfattning. En lovande teknologi och en viktig komponent i Industri 4.0 är prediktivt underhåll – en kombination av data, AI och smart underhåll.

På denna teknikworkshop kommer ni få lära er om olika datadrivna metoder inom underhåll, hur man kan börja jobba med datadrivet underhåll – tillståndsbaserat och prediktivt underhåll. Insikter från projekten D3HDFusion och ett doktorandprojekt presenteras och diskuteras. Exempel med prediktivt underhåll av elektronik, analys av störningsdata och tillståndsbaserat underhåll av kompoundering (blandning och preparering av plastmaterial) visas.

Uppdatera din kunskap och förmåga utan kostnad!

För vem?

Teknikworkshoppen riktar sig till er som arbetar på tillverkande företag och är intresserade av ständig förbättring, analys av data, rotorsaksanalys och underhåll.

Praktisk information

När: Onsdagen den 10 maj 2023 kl. 09–12
Var: Digitalt via Zoom, länk skickas före workshoppen
Kostnad: Teknikworkshoppen är kostnadsfri
Anmälan: Senast 8 maj 2023. Begränsat antal platser, anmäl dig redan idag.

OBS! Vi önskar att ni är minst två deltagare per företag för att få ut det mesta möjliga av teknikworkshoppen.

Anmälan här

Workshopledare

Forskare Wilhelm Söderkvist Vermelin, RISE

Varmt välkomna!

Arrangör

Teknikworkshoppen arrangeras via Produktion2030 av IUC tillsammans med RISE.

Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Vill du veta mer?

Kommunikationsansvarig & Projektledare

076-861 27 44

Karin Andersson

Kommunikationsansvarig & Projektledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 44

Dela via

Våra ÄGARE & PROJEKTfinansiärer
Region Blekinge
Karlshamns kommun
Karlkrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Europeiska Unionen
Tillväxtverket
Vinnova