Arrangeras av IUC Sverige

Utbildning

Utbildning: Automation och robotik - för ledare och medarbetare

Online

6 december 2022 kl. 08.30-14.30

Anmäl här
Arrangeras av IUC Sverige
Utbildning: Automation och robotik - för ledare och medarbetare
Online
6 december 2022 kl. 08.30-14.30

Inom ramen för Automation & Robotik erbjuds en utbildning via webben i omställningskunskaper vid automation. Syftet är att öka förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör av automationslösningar.

Målgrupp

Personer som ska vara delaktiga i en framtida investering i automation, exempelvis VD, ägare, ledningsgrupp eller andra beslutsfattare i organisationen. Medarbetare i tillverkande företag som arbetar i produktion och som behöver omställningskunskaper vid automation. Kan exempelvis vara operatörer med industri- erfarenhet. Utbildningen riktas till SME företag, dvs < 250 anställda och max 50M Euro i omsättning.

Innehåll

Det underlättar när beställare och leverantör har en samsyn och kan tala samma språk. Man kan klargöra frågor som: Vad är rätt automation? Vilka krav behöver vi ställa? Vilka är kompetenskraven för framtida operatörer och underhållspersonal? Ta chansen att utveckla din beställarkompetens så du undviker fallgroparna.

Kursens mål är att:
– Koppla individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation).
– Kursdeltagaren får tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen.

Gärna minst 2 deltagare/företag.

Agenda
08:30 Uppkoppling och laget runt
09:00 Intro
09:05 Produktion och Automation
09:15 Produktionsteknik med TAK, TPU, DFX
09:40 Paus
09:45 Beställarkompetens
10:25 Automationskomponenter
10:30 Paus
10:40 Ett MTO-perspektiv på förändring (Människa-Teknik-Organisation)
11:05 Robotikens grunder och trender
11:25 Robotapplikationer, programmering och simulering
12:45 Lunch
13:45 WS, Frågor & Diskussioner (tills vi är nöjda)
14:30 Avslut

Arrangör är IUC Sverige.

Anmäl dig här

Dela via

Våra ÄGARE & PROJEKTfinansiärer
Region Blekinge
Karlshamns kommun
Karlkrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Europeiska Unionen
Tillväxtverket
Vinnova