Utbildning

Utbildning: Core Tools

På plats i Blekinge

Två heldagar: 8-9 november 2023 kl. 08.30-16.30

Anmäl här
Utbildning: Core Tools
På plats i Blekinge
Två heldagar: 8-9 november 2023 kl. 08.30-16.30

En 2-dagarsutbildning som ger dig kunskap om fordonsindustrins kvalitetsverktyg Core Tools (APQP/MG, SPC, MSA, FMEA och PPAP) och hur de bör tillämpas vid interna och externa revisioner. Utbildningen refererar till fordonsindustrins kvalitetskrav IATF 16949:2016 i tillägg till krav i ISO 9001. Förkunskaper om innehåll i IATF 16949:2016 är en fördel vid utbildningen.

För medarbetare som på något sätt blir berörda av ”IATF 16949:2016” – och dess kvalitetsverktyg s.k. Core Tools dvs APQP, SPC, MSA, FMEA och PPAP.
Personal som antingen aktivt arbetar med någon typ av revisioner eller personal som har ett behov eller intresse för att förstå praktisk tillämpning av ”Automotive Core Tools” vilka praktiska frågor som finns och hur de kan tillämpas.
Inga direkta förkunskaper behövs.

INNEHÅLL

DAG 1
– Start introduktion av VDA QMC
– Väsentligt innehåll och mål med processen för ”Strukturerad kvalitetsplanering”
(MG/
– Väsentligt innehåll och mål i processen för säkerställande av mognadsgrad.
– Fallstudie; Typisk revisionssituation i processen för säkerställande av
mognadsgrad.
– Väsentligt innehåll och mål med process för säkerställande av mognadsgrad.
– Väsentligt innehåll och målen med ”Strukturerad kvalitetsplanering” (APQP)
– Väsentligt innehåll, karaktär och mål med FMEA metoden (AIAG & VDA)
– FMEA: Grupparbete i steg 2-5
– FMEA: De återstående stegen 1,6,7
– Väsentligt innehåll, karaktär och mål med FMEA
metoden (forts)
– Väsentligt innehåll och mål med processen för kapabilitet i mätning och
provning (MSA/VDA 5).
– Grupparbete
– Väsentligt innehåll och mål med processen för kapabilitet i mätning och
provning.
– Avslutning och återkoppling av dag 1

DAG 2
– Väsentligt innehåll och mål med processen för produktgodkännande PPA(P)
– Fallstudie av en typisk revisionssituation i PPA(P) processen
– Väsentligt innehåll och mål med processen för produktgodkännande PPA(P), forts
– Fallstudie 1 eller 2; En typisk revisionssituation i samband med SPC
– Väsentligt innehåll och mål med Statistisk Processtyrning (SPC)
– Fallstudie 3; En typisk revisionssituation i samband med SPC
– Väsentligt innehåll och mål med 8D som problemlösningsmetod
– Fallstudie; En typisk revisionssituation för problemlösningsmetoden 8D.
– Återkoppling och summering av dag 2 (öppna frågor)
– Kunskapsprov
– Kursavslutning

Utbildningen består till stor del av praktiska övningsmoment där ovanstående delar praktiseras i revisionssammanhang. Godkänt kursprov är ett krav för att få göra examen för VDA 6.3.

Kursen genomförs under två heldagar.

Notera att kursen kommer att genomföras i Blekinge, men vilken ort beror på var majoriteten av deltagarna kommer ifrån.

Läs mer om innehåll, kostnad och annan praktisk information på Techtanks bokningssida

Vill du veta mer?

Projektledare/Administratör Kompetensutveckling & -försörjning

076-861 27 45

Therese Olsson

Projektledare/Administratör Kompetensutveckling & -försörjning

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 45

Dela via

Våra ÄGARE & PROJEKTfinansiärer
Region Blekinge
Karlshamns kommun
Karlkrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Europeiska Unionen
Tillväxtverket
Vinnova