Arrangeras av IUC Sverige

Utbildning

Utbildning i beställarkompetens - inom automation & robotik

Online

Flera datum under hela 2022

Anmäl här
Arrangeras av IUC Sverige
Utbildning i beställarkompetens - inom automation & robotik
Online
Flera datum under hela 2022

En grundläggande utbildning under en dag inom automation och robotisering för små och medelstora företag. Det underlättar när beställare och leverantör har en samsyn och kan tala samma språk. Man kan klargöra frågor som: Vad är rätt automation? Vilka krav behöver vi ställa? Vilka är kompetenskraven för framtida operatörer och underhållspersonal? Ta chansen att utveckla din beställarkompetens så du undviker fallgroparna.

Målgrupp

Personer som ska vara delaktiga i en framtida investering i automation, exempelvis VD, ägare, ledningsgrupp eller andra beslutsfattare i organisationen. Utbildningen riktas till SME företag, dvs < 250 anställda och max 50M Euro i omsättning.
Gärna minst 2 deltagare/företag.

Innehåll

Kursens mål:

 • Koppla individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation).
 • Kursdeltagaren får tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen.
 • Ökad förståelse för framtida kompetensbehov.
 • Övergripande förståelse för produktionsteknik och dess utmaningar.
 • Kunskaper i hur investeringsberäkningar för automation görs.

Flera datum möjliga:

 • 2 februari
 • 15 mars
 • 12 april
 • 17 maj
 • 13 september
 • 4 oktober
 • 8 november

Anmälan sker via IUC Sveriges hemsida 

Arrangör är IUC Sverige.

Dela via

Våra ÄGARE & PROJEKTfinansiärer
Region Blekinge
Karlshamns kommun
Karlkrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Europeiska Unionen
Tillväxtverket
Vinnova