Arrangeras av IUC Sverige

Utbildning

Utbildning i omställning för medarbetare - inom automation & robotik

Online

Flera datum under hela 2022

Anmäl här
Arrangeras av IUC Sverige
Utbildning i omställning för medarbetare - inom automation & robotik
Online
Flera datum under hela 2022

Inom ramen för Automation & Robotik erbjuds en utbildning via webben i omställningskunskaper vid automation. Syftet är att öka förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör av automationslösningar.

Målgrupp

Medarbetare i tillverkande företag som arbetar i produktion och som behöver omställningskunskaper vid automation. Kan exempelvis vara operatörer med industrierfarenhet. Gärna 2 deltagare från samma företag.

Innehåll

Kursens mål:

 • Koppla individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation).
 • Stärka deltagarnas kompetens och öka deras förmåga att känna sig trygga i en omställning och veta hur de kan bidra till en omställning.
 • Ge kursdeltagarna fördjupade kunskaper i ämnet robotik och programmering för att vara en attraktiv medarbetare i hantering av en framtida automationsutrustning.
 • Kursdeltagarna erhåller en tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen.

Flera datum möjliga:

 • 15-16 februari
 • 22-23 mars
 • 20-21 april
 • 23-24 maj
 • 20-21 september
 • 11-12 oktober
 • 15-16 november

Anmälan sker via IUC Sveriges hemsida

Arrangör är IUC Sverige.

Dela via

Våra ÄGARE & PROJEKTfinansiärer
Region Blekinge
Karlshamns kommun
Karlkrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Europeiska Unionen
Tillväxtverket
Vinnova