Utbildning

Utbildning: SAM - Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Prel. Olofström

8 mars 2023

Anmäl här
Utbildning: SAM - Systematiskt Arbetsmiljöarbete
Prel. Olofström
8 mars 2023

Denna grundutbildning i arbetsmiljö syftar till att ge deltagarna en bred översyn över de krav som ställs på arbetsmiljön.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, HR-personal, skyddsombud m.fl. som arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Innehåll

• Arbetsmiljöns regelverk – Arbetsmiljölagen (AML) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS:ar)
• Samverkan och den svenska modellen
• Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet
• Uppgiftsfördelning
• Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) – metodiken
• Fysisk arbetsmiljö – systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken, hur gör vi på Techtank
• Organisatorisk och social arbetsmiljö – systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken, hur gör vi på Techtank
• Riskbedömning: undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera. Bedöma och hantera risker ur ett MTO-perspektiv.

Kunskapsgenomgångar varvas med diskussionspass, deltagarna jobbar med praktiska exempel i gruppövningar och erfarenhetsutbyte.

Notera att du som tänker söka ersättning från AFA försäkring så behöver företaget själv söka för sina deltagare/medarbetare. Läs mer www.afaforsakring.se/foreby…

Notera att kursen kommer att genomföras i Blekinge, men vilken ort beror på var majoriteten av deltagarna kommer ifrån.

Läs mer om innehåll, kostnad och annan praktisk information på Techtanks bokningssida

Vill du veta mer?

Projektledare/Administratör Kompetensutveckling & -försörjning

076-861 27 45

Therese Olsson

Projektledare/Administratör Kompetensutveckling & -försörjning

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 45

Dela via

Våra ÄGARE & PROJEKTfinansiärer
Region Blekinge
Karlshamns kommun
Karlkrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Europeiska Unionen
Tillväxtverket
Vinnova