Genomförs inom ramen för projektet Innovationsinitiativet

Utbildning

Utvecklingsprogram: Att attrahera, utveckla och behålla kompetens

Plats meddelas senare

Pågår september 2021 - januari 2022

Anmäl här
Genomförs inom ramen för projektet Innovationsinitiativet
Utvecklingsprogram: Att attrahera, utveckla och behålla kompetens
Plats meddelas senare
Pågår september 2021 - januari 2022

Under hösten erbjuder Techtank möjligheten för fler små och medelstora industri- och teknikföretag i Blekinge att delta i ett strategiprogram med fokus på HR/Personalfunktionen. Ta chansen att få nya perspektiv & verktyg för att stärka ditt företags förmåga att via HR-funktionen attrahera, utveckla och behålla kompetens! OBS! Vänta inte med att anmäla dig då antalet platser är begränsat till 12 företag!

Målgrupp

Programmet riktar sig till HR-chefer/kompetensansvariga på små och medelstora industri- och teknikföretag i Blekinge.

Om programmet

I programmet kommer du och övriga deltagare att tillsammans och med stöd av experter, pedagoger och coacher att utrustas med nya perspektiv och verktyg för att stärka er förmåga att attrahera, utveckla och behålla kompetens. Programmet består av gemensamma lärtillfällen, ERFA-tillfällen, individuellt arbete samt seminarium med ledningsgrupp och bygger på tidigare mycket uppskattade program som genomfördes under en tvåårsperiod. Nu har vi plockat ut det bästa och komprimerat det till ett program som genomförs under ca ett halvår med start i september 2021.

Några röster från tidigare program:

Jättespännande föreläsare. Erfa-möten där man kunnat byta erfarenheter även med företag från helt andra branscher, man har kunnat lära sig något av alla.

 

Bra, strukturerat och engagerande.

 

Från innehållet:

  • Värdegrund & företagskultur
  • Motivation, incitament & belöning
  • Arbetsgivarvarumärke/CSR/Hållbarhet
  • Intern och extern rekrytering
  • Att leda och driva förändring

Låter det som något för Dig och Ditt företag?

Läs mer om innehåll, kostnad och annan praktisk information på Techtanks bokningssida

Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 43

Dela via

Våra ÄGARE & PROJEKTfinansiärer
Region Blekinge
Karlshamns kommun
Karlkrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Europeiska Unionen
Tillväxtverket
Vinnova