Integritetspolicy

Techtank värnar om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg när du kommer i kontakt med oss på något sätt, tecknar avtal med oss, samverkar i projekt eller deltar på våra evenemang. Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. I enlighet med EU:s Allmänna Dataskyddsförordning (GDPR) redovisar vi denna information nedan.

Personuppgiftsansvarig

Styrelsen för Techtank AB (559179-5439, Vällaregatan 30, 293 38 Olofström, ) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att behandlingar sker enligt gällande lagstiftning.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, via till exempel ett namn, ett personnummer, platsdata eller en IP-adress.

Varför behandlar vi personuppgifter?

 • Korrespondens: När du kontaktar Techtank per telefon, brev eller e-post kan vi komma att lagra korrespondensen, vilken kan innehålla personuppgifter.
 • Avtal: När du tecknar ett avtal med Techtank tar vi in företagsuppgifter samt uppgifter till kontaktpersoner i företaget; namn, telefonnummer, e-postadress samt fakturaadress. Dessa uppgifter behöver vi till vårt affärssystem för att kunna upprätthålla vårt kund-, leverantörs- och avtalsregister.
 • Jobbansökningar: När du söker ett jobb på Techtank behandlar vi personuppgifter för att hantera jobbansökan. Ansökningshandlingarna och de personuppgifter som samlats in enligt ovan sparas i två år från det att rekryteringsprocessen för din senast sökta tjänst avslutats. Därefter raderas uppgifterna. Här kan du läsa mer specifikt hur Techtank hanterar personuppgifter i samband med jobbansökningar.
 • Projektdeltagande: För att kunna rapportera aktiviteter inom de projekt Techtank driver, vilket är ett krav från projektfinansiärerna, sparar vi personuppgifterna som samlas in inom ett projekt så länge som finansiärerna kräver, vilket är olika länge för olika finansiärer, samt så länge bokföringslagen kräver det, vilket är upp till sju år. Finansiärer är till exempel EU:s struktur- eller regionalfonder, nationella myndigheter, regionala aktörer som regioner eller länsstyrelser.
 • Prenumerationer: När du registrerar dig som prenumerant till det nyhetsbrev som ges ut av Techtank tar vi in ett samtycke för att kunna lagra personuppgifter i syfte att möjliggöra utskick till dig som anmält prenumeration. Du har rätt att återkalla samtycket genom att meddela oss detta. Du kan när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev via länk som finns med i varje utskick.
 • Deltagande i aktiviteter: När du anmäler dig till våra aktiviteter tar vi in dina personuppgifter såsom namn, e-postadress och namnet på din arbetsgivare för att kunna administrera din anmälan till aktiviteten och på så sätt fullgöra vårt avtal med dig och tillse att du har en plats på aktiviteten. I vissa fall kan vi komma att behandla uppgifter om dig som en kollega/kontaktperson hos din arbetsgivare har lämnat till oss i samband med att personen anmäler dig till en aktivitet. Vi behandlar då samma personuppgifter om dig som om du hade anmält dig själv.
  Följande uppgifter kan också komma att behandlas i samband med anmälan till och deltagande i aktiviteten:
  o Om du i din anmälan anger att du har särskilda kostpreferenser kommer vi även att behandla den uppgiften för att kunna tillgodose dina kostpreferenser.
  o För aktiviteter som inte är kostnadsfria kommer vi dessutom att behandla faktureringsuppgifter vilket kan utgöra personuppgifter för det fall du är enskild näringsidkare.
  o Efter genomförd aktivitet kan vi komma att behandla din e-postadress i syfte att skicka uppföljningar, utvärderingar eller enkäter via e-post. Syftet med vår behandling är att få reda på vad du tyckte om aktiviteten och för att ta del av dina tankar om hur kommande aktiviteter kan förbättras.
  o Vi kan även komma att behandla din e-postadress i syfte att skicka information om och inbjudningar till kommande aktiviteter till dig.
  o Ditt namn och namnet på din arbetsgivare kan komma att publiceras på en deltagarlista som delas ut till övriga deltagare på den aktuella aktiviteten.
  o Om du i samband med anmälan till en aktivitet, eller på plats vid genomförandet, lämnar ditt samtycke kan vi i informations- och marknadsföringssyfte för publicering på webb och sociala medier komma att behandla foto och film där du kan identifieras.

Webbplatsteknik

Teknik och externa verktyg som används på våra webbplatser:

Cookies

Cookies är små textfiler som sparas på din dator varje gång du besöker en webbplats. Våra webbplatser använder sig av cookies för att kunna samla korrekt besöksstatistik i syftet att förbättra användarupplevelsen. Vi sparar ingen personlig information via cookies och informationen om dig som besökare kan inte spåras av oss via cookies. Du kan stänga av cookies-funktionen genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Om du väljer att göra detta kan vissa funktioner på våra webbplatser sluta fungera.

Matomo

Vi använder oss av statistikverktyget Matomo för att samla in information om hur våra besökare använder våra webbplatser. Verktyget ger oss ingen information som kan kopplas till en enskild person.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av oss. Vi kan dock komma att dela dina uppgifter i enlighet med nedan:

 • Techtank kan komma att låta personuppgiftsbiträden behandla personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift och support av våra system.
 • Vi kan även komma att dela den information som är nödvändig för att följa tillämplig lag, förordning och myndighetsbeslut. Till exempel kan vi komma att dela information med projektfinansiärer i samband med rapportering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det är aktuellt att erbjuda dig våra tjänster samt så länge det eventuellt krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Dina rättigheter?

Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter:

 • Du har rätt att få veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka.
 • Du har även rätt att begära rättelse, överföring av uppgifter som du har lämnat till oss eller att vi begränsar behandlingen.
 • Om vi använder dina uppgifter med stöd av samtycke har du rätt att ångra dig och återkalla ditt samtycke.
 • Även i vissa andra fall kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning. Det som ska sparas i våra arkiv enligt arkivlagen har vi dock inte rätt att radera.

Personuppgifter är ofta allmänna handlingar

Som region- och kommunägt bolag omfattas Techtank av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar, och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.

Tillsynsmyndighet

Du har rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål om du anser att dina personuppgifter behandlats på ett felaktigt sätt. Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet avseende behandlingen av personuppgifter.

Frågor

Om du har några frågor angående vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss via e-post på: .