Genomförs inom ramen för projektet CoSkill

Informationsmöte | Projekt | Utbildning

CoSkill informationsmöte

Online

31/8, 9/9, 21/9, 19/10, 25/11

Anmäl här
Genomförs inom ramen för projektet CoSkill
CoSkill informationsmöte
Online
31/8, 9/9, 21/9, 19/10, 25/11

CoSkill erbjuder under två år dig och dina anställda utbildningar med fokus på digital omställning som bl.a. innovationsledning, digital marknadsföring, AI, cyber security och teknisk projektledning – deltagande företag betalar med tid och inte pengar!

Under informationsmötet så berättar vi om vilken typ av utbildningar som redan är igång, hur du anmäler dig och hur processen ser ut. Under hösten 2021 arrangeras nedan informationsmöten – välkommen att anmäla dig till det som passar dig bäst!

  • 31 augusti, 09.00-10.00
  • 9 september, 09.00-10.00
  • 21 september, 09.00-10.00
  • 19 oktober, 09.00-10.00
  • 25 november, 09.00-10.00

Till anmälan

CoSkill finansieras av den Europeiska Socialfonden (ESF) och leds av Region Skåne och Region Blekinge och genomförs i samverkan med IUC Syd, Blekinge Business Incubator, Techtank, Media Evolution, NetPort Science Park, Mobile Heights och Blue Science Park.

Dela via

Våra ÄGARE & PROJEKTfinansiärer
Region Blekinge
Karlshamns kommun
Karlkrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova