Arrangeras av Techtank, IUC Dalarna och IUC Kalmar inom ramen för Produktion2030

Projekt | Workshop

Teknikworkshop: AKTA/Automatiserade materialflöden

Online

13 oktober 2021 kl. 09.00-12.00

Anmäl här
Arrangeras av Techtank, IUC Dalarna och IUC Kalmar inom ramen för Produktion2030
Teknikworkshop: AKTA/Automatiserade materialflöden
Online
13 oktober 2021 kl. 09.00-12.00

För att förbli konkurrenskraftiga måste industrin tillämpa smart automation från inköp och lager till slutmontering och leverans.

Industriell automation har nått en teknisk och kostnadsmässig nivå där även mindre företag kan dra nytta av den.

Motiv att anmäla sig till Teknikworkshop

Den ökade efterfrågan på kundanpassade produkter i korta serier eller enstyckstillverkning ger behov av hög flexibilitet genom hela material- och logistikkedjan. Med andra ord ett helhetsgrepp för hela produktionsprocessen.

Forskningsprojektet inom P2030: AKTA (Automation of Kitting, Transport and Assembly, Chalmers / RISE IVF) presenterar exempel på lösningar för dynamiska produktionssystem med ökad flexibilitet, minskade ledtider och ökad kvalitet. Därför krävs en gemensam plan för automation inom samtliga avdelningar; från inköp och lager till slutmontering och leverans.

Strategisk plan för beslut och transparens måste prioriteras för att minska suboptimeringar mellan de olika avdelningarna. Lösningen för detta kan bestå av:

– Dynamiska produktionssystem, lätta att ändra beroende på volym och varianter av produkter genom att välja olika grad av automatisering i de fyra områdena; lager, kittplockning, transport och slutmontering.
– Digitaliserad information i produktions- och materialkedjan för effektivisering av processerna.
– Fysisk automation med hjälp av modern teknik; mobila lättviktsrobotar och arbetsplatser med kollaborativa robotar.

Workshopen vänder sig till personer som leder och kan påverka företagets produktionsverksamhet.

Praktisk information

Tid: Onsdag 13 oktober 2021, kl. 09:00 – 12:00
Plats: Anslut via zoomlänk, skickas ut före workshopen
Anmälan: Senast 7 oktober 2021
Arrangörer: Techtank, IUC Dalarna och IUC Kalmar inom ramen för Produktion 2030

För mer information, program och anmälan, följ länken till aktiviteten på IUC Sveriges hemsida här.

Den här filmen på tre minuter berättar mer! 


Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Vill du veta mer?

Kommunikationsansvarig & Projektledare

076-861 27 44

Karin Andersson

Kommunikationsansvarig & Projektledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 44

Dela via

Våra ÄGARE & PROJEKTfinansiärer
Region Blekinge
Karlshamns kommun
Karlkrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Europeiska Unionen
Tillväxtverket
Vinnova