Arrangeras av Techtank, Träcentrum och IUC Stål och verkstad inom ramen för Produktion2030

Projekt | Workshop

Teknikworkshop: SCARCE/Cirkulär ekonomi

Online

18 november 2021 kl. 09.00-12.00

Anmäl här
Arrangeras av Techtank, Träcentrum och IUC Stål och verkstad inom ramen för Produktion2030
Teknikworkshop: SCARCE/Cirkulär ekonomi
Online
18 november 2021 kl. 09.00-12.00

En stor del av världens produkter har designats med tanke på produktion, användning och kassation, vilket tömmer planetens resurser (linjär ekonomi). En cirkulär ekonomi, som främjas av EU för hållbar utveckling, står i kontrast till detta tillvägagångssätt och representerar en systemförskjutning som bygger långsiktig motståndskraft, genererar affärsmässiga och ekonomiska möjligheter och ger miljö- och samhällsnytta. Delta i denna workshop för att börja din väg mot cirkulär ekonomi!

Varför jag?

Kursen riktar sig till dig som vill veta mer om cirkulär ekonomi. Hela världen går mot cirkularitet. Har ni tagit de första stegen? Vet ni var ni bör börja? Har ni cirkulära affärsmodeller eller produkter? Det här är några av de frågor vi kommer att adressera under dagen.

Vad är Cirkulär ekonomi?

En Cirkulär Ekonomi (CE) syftar till att ”stänga materialflödesslingan i hela det ekonomiska systemet via design- och affärsmodellstrategier för att minimera resursinmatning och avfall, utsläpp och energiförbrukning och också för att hålla produkter, komponenter och material i högsta nytta och värde alla tider”. I praktiken betyder CE att minimera avfall, förlänga produktens livslängd, underlätta cirkulära strategier (reparation, återanvändning, omtillverkning mm) och att underlätta återvinning av det som blivit över.

Vad får jag med mig?

Under dagen arbetar vi aktivt med ett verktyg som hjälper dig att definiera cirkularitetsmål för ditt företag. Du kommer att få en förståelse för cirkulär ekonomi, dess olika områden och cirkulära strategier med industriella exempel på företag som arbetar med CE.

Tänk på!

Vi önskar att ni är minst två deltagare per företag för att få ut det mesta möjliga av workshoppen. Ingen förkunskap krävs, men det bra om ni har kunskap och grundläggande förståelse av eran produkt och dess livscykel.

 

Agenda

09.00    Incheckning.
09.05    Välkomna och presentationsrunda Introduktion av workshop.
Presentation av deltagare.
Cirkulär ekonomi med aktivt deltagande och industriella exempel.

10.00    PAUS
10.10    Breakout 1: Vilka cirkulära strategier är relevanta för er?
10.35    Breakout 2: Vilka cirkulära strategier har du redan har använt, vilka kommer du att använda?
11.00    Breakout 3: Förbättringspotential och sätt cirkulära mål.
10.25    PAUS
11.35    Summering och reflektioner.
Nästa steg.
12.00    Avslutning.

Praktisk info

Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt

När: Torsdag 18 november kl. 09:00 – 12:00
Var: Anslut via Zoom, länk skickas före workshopen.
Kostnad: Workshoppen är kostnadsfri men kräver anmälan.
Anmälan: Senast 11 november 2021 via länken

Ladda ner inbjudan med program (pdf)

Anmälan till Cirkulär ekonomi 18 nov


Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Vill du veta mer?

Communications Manager & Project Manager

+46 (0)76-861 27 44

Karin Andersson

Communications Manager & Project Manager

Kontaktuppgifter

  • +46 (0)76-861 27 44

Dela via

Våra ÄGARE & PROJEKTfinansiärer
Region Blekinge
Karlshamns kommun
Karlkrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Europeiska Unionen
Tillväxtverket
Vinnova