Ansök nu till DigIT Hubs missionsprogram för ditt digitaliseringsprojekt

Just nu kan du som har ett litet till medelstort företag ansöka till DigIT Hubs Missionsprogram med experthjälp till ett värde av 750.000 kr.

DigIT Hub, som Techtank ingår i, är ett EU-finansierat initiativ som stödjer ökad digitalisering av små- och medelstora företag samt offentlig sektor i södra Sverige. Vi fokuserar särskilt på omställningen mot “smarta hållbara städer” och “smart industri”. En del av vår finansiering går till att hjälpa organisationer att utveckla sina digitaliseringsidéer genom DigIT Hubs Missionsprogram.

Blir din organisation utvald till Missionsprogrammet så kommer DigIT Hubs team och nätverk av partners att arbeta tillsammans med dig under sex månader för att förverkliga din digitaliseringsidé. Resultatet blir en konkret digital insats som implementeras i din organisation. Varje DigIT Hub Mission värderas upp 750 000 SEK i expertstöd.

Urvalskriterier

Mellan 2023 och 2025 kommer 24 Missions-projekt att väljas ut baserat på följande kriterier:

Stödberättigande: Organisationen representerar offentlig sektor eller motsvarar definitionen av ett litet till medelstort företag (SME) med högst 249 anställda. Organisationen måste vara belägen i Blekinge, Kronoberg eller Skåne i södra Sverige.

Fördelning: Vi eftersträvar en jämn fördelning mellan små och medelstora företag och offentlig sektor. Fokus i projekten ligger på digital transformation mot smarta städer och smart industri.

Behov av digitalisering: Projekten väljs ut för att matcha tillgänglig expertis och resurser inom DigIT Hubs partnernätverk.

Hållbar utveckling: Projekten bör ha en tydlig koppling till hur man med hjälp av digitalisering kan bidra till den gröna omställningen.

Engagemang: Projekten väljs ut baserat på den sökande organisationens möjlighet och förmåga att engagera sig under hela uppdragsperioden på sex månader Resursbehov och tidsåtgång kan komma att variera beroende på projektets omfattning.

Ansökningarna kommer att utvärderas av en jury bestående av representanter från partners inom projektteamet.

Är du osäker på om du uppfyller kriterierna? Kontakta oss gärna: 

Läs mer på DigIT Hubs webb

Vill du veta mer?

Projektledare inom DigIT Hub

+46 (0)72-357 57 91

Mathias Lindberg

Projektledare inom DigIT Hub

Kontaktuppgifter

  • +46 (0)72-357 57 91

Dela via

Relaterade nyheter

Aktuellt från Techtank

Industriverken medlem i Techtanks industrikluster

Industriverken AB i Ronneby, med runt 55 anställda, är en fullservicepartner inom plåtpressning med en bred kunskap av att välja…

16 maj, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Fler ska välja Blekinge – nu lanseras ett nytt platsvarumärke

Den 21 maj lanserades Blekinges nya platsvarumärke, en satsning som involverat över 600 personer. Syftet är att stärka Blekinges marknadsposition…

22 maj, 2024 — Lästid 3 min

Aktuellt övrigt

Automation & produktionskompetens - två checkar att söka senast 30 september

Tillväxtverket erbjuder nu små och medelstora företag att söka stöd till sin utveckling inom två olika områden: Automation respektive produktionskompetens…

8 maj, 2024 — Lästid 4 min

Logga Klimatklivet

Aktuellt övrigt

Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar – ny ansökningsperiod i juni

Har du en idé om en fysisk investering för att minska samhällets klimatpåverkan? Då är du välkommen att söka stöd…

8 maj, 2024 — Lästid 3 min