Blekinge kraftsamlar i nytt regionalt bolag för att stärka industrins tillväxt och konkurrenskraft

Klusterinitiativet Techtank som startade i Olofström 2015 har under årens lopp utvecklats till ett regionalt initiativ. Sedan juli i år ägs det gemensamt av Region Blekinge och länets fem kommuner. Det står nu klart att Ingela Håkansson, klusterledare för Techtank, även axlar uppdraget som VD i det nybildade bolaget.

Bild på Ingela Håkansson

Ingela Håkansson, VD, Techtank

– Det känns fantastiskt roligt att vi nu har ett gemensamt bolag på plats och kan stötta industrin ännu bättre i hela regionen. Jag känner mig stolt över hur Techtank utvecklats sedan starten och är glad och mycket ödmjuk inför uppgiften att få driva Techtank vidare, som en tydlig regional aktör. Blekinge är en region med oerhört stor potential och min erfarenhet är att bästa sättet att ta sig an såväl utmaningar som möjligheter är att samverka.

Bild på Göran Johnsson

Göran Johnsson, ordförande, Techtank

Göran Johnsson, som är styrelseordförande i Techtank, är inne på samma spår:

– Techtank har framgångsrikt stöttat industrin på olika sätt under flera år. Att både regionen och kommunerna nu står bakom den fortsatta satsningen ger oss ännu mer mandat och möjligheter att driva frågor av betydelse för industrins utveckling.

– Ingela Håkansson går nu från att vara klusterledare till att bli VD. Det är min fasta övertygelse att Ingela är rätt person att utveckla verksamheten för hela Blekinge.

Industrins utveckling en regional angelägenhet

Blekinge är bland de industritätaste regionerna i Sverige. Kommunernas beroende av industrin är inte bara stort, det är dessutom sammanvävt, bland annat genom en stor arbetspendling över kommungränserna samt genom industriföretagens beroende av varandra och en gemensam kompetens- och infrastruktur. Industrins utveckling är med andra ord en angelägenhet för hela Blekinge.

Detta är också en av de huvudsakliga anledningarna till att Region Blekinge och de fem Blekingekommunerna Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborg gjort slag i saken och numera tillsammans äger Techtank. Från och med juli i år drivs det gemensamt som ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, med uppdrag att stärka industrins tillväxt och konkurrenskraft.

Bild på Lennarth Förberg

Lennarth Förberg, ordförande regionstyrelsen, Region Blekinge

Lennarth Förberg, regionstyrelsens ordförande och styrelserepresentant för Region Blekinge, som är majoritetsägare i Techtank, kommenterar den gemensamma satsningen:

– En stark industri lägger grunden för en god och jämlik välfärd i Blekinge. Genom att låta Techtank verka över hela regionen utvecklar vi industrins förutsättningar för tillväxt, förnyelse, attraktionskraft och smart specialisering. Detta skapar förbättrade förutsättningar för ett starkt Blekinge med en industri som även i framtiden är Blekinges välfärdsmotor.

Branschträffar i hela Blekinge i höst

För att berätta mer om vad ett regionalt Techtank innebär arrangerar Techtank i samarbete med näringslivskontoren i alla kommuner i Blekinge branschträffar under hösten. Ingela Håkansson berättar mer:

– Vi har idag medlemsföretag från alla kommuner i vårt industrikluster, men vi vill gärna att ännu fler företag tar möjligheten att vara med för att tillsammans skapa en hållbar och konkurrenskraftig industri i Blekinge. Företagen står inför en rad olika utmaningar som kräver både omställning och förnyelse. Därför arbetar vi mycket med att identifiera deras behov och samordna insatser för att möta utmaningarna. Man kan säga att vi fungerar som en länk mellan företagen och de resurser som finns att stödja företagen i deras utvecklingsarbete.

– Det kan exempelvis handla om insatser inom digitalisering och automatisering, hållbarhet, innovation, användning av nya och smarta material, nya marknader, kompetensutveckling och kompetensförsörjning för att nämna några.

Nationella satsningar via IUC Sverige

Techtank är en del av IUC, Industriella UtvecklingsCentra, ett nätverk av regionalt ägda IUC-bolag/partners i samverkan som täcker hela Sverige. IUC kanaliserar stöd och utvecklar industriföretag från norr till söder. I Blekinge sker detta genom Techtank.

– Via IUC Sverige kan vi föra ut nationella satsningar som exempelvis Robotlyftet och Produktionslyftet till industrin i vår region. Nu i höst har företag i Blekinge även möjlighet att delta i Kickstart Hållbarhet, med finansiering från Vinnova, för att som namnet säger få en kickstart i det viktiga hållbarhetsarbete som alla företag behöver arbeta med framöver, berättar Ingela Håkansson, som också tipsar om att gå in på Techtanks hemsida för att få mer information och anmäla sig till olika insatser.


Mer information

Ingela Håkansson, VD, Techtank
Tel: 076-861 27 43
E-post:  

Göran Johnsson, ordförande, Techtank
Tel: 070-556 14 95
E-post: 

Lennarth Förberg, ordförande Regionstyrelsen, Region Blekinge
Tel: 070-833 60 33
E-post: 

 

Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 43

Dela via

Relaterade nyheter

Aktuellt från Techtank

Vitbok: IUC som kraft för att utmana och förflytta industrin – ett skarpt exempel från Omställningslyftet

Under 2022-2023 deltog samtliga 21 IUC-bolag och partner, från Luleå i norr till Malmö i söder, som projektpartner i Omställningslyftet…

28 april, 2024 — Lästid 2 min

Aktuellt från Techtank | Pressutskick

Förra årets Svenska Leanprisvinnare medverkar på Leankonferens Blekinge

Efter förra årets premiär som drog fulla hus är det nu åter dags för Leankonferens Blekinge som Techtank arrangerar tillsammans…

18 januari, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank | Pressutskick

Dags för lansering av SuPr-nod Syd

SuPr (Sustainable Production) är en nationell nod för hållbar produktion. Techtank i Blekinge och IUC Syd i Skåne utgör tillsammans…

15 januari, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank | Pressutskick

Miljoner i EU-medel för att stödja industrins gröna omställning i Skåne och Blekinge

Med drygt 12 miljoner kronor bidrar EU:s socialfond till det nya projektet SPIK som ska stödja industrins gröna omställning i…

6 december, 2023 — Lästid 6 min