Blekinges kommuner genomför en pilot på Flygdagen för att locka fler invånare

Den 24 augusti väntas ett stort antal besökare på Försvarsmaktens flygdag i Ronneby. Bland imponerande flyguppvisningar och stora markutställningar samlas Blekinges kommuner för första gången i en gemensam monter för att visa upp Blekinge som en attraktiv boendeplats med spännande karriärmöjligheter. Satsningen tar avstamp i det gemensamma platsvarumärket som lanserades i maj.

Har du koll på vad Blekinge erbjuder för jobb- och boendemöjligheter? Funderar du, eller någon du känner, på att flytta till Blekinge? Kanske är du sugen på att börja plugga i höst, eller nyfiken på vad det finns att göra i grannkommunerna? I Blekingekommunernas gemensamma monter får du en unik möjlighet att träffa representanter från hela länet på ett och samma ställe.

Genom att samlas kring det nyligen framtagna platsvarumärket BLEKINGE. Kom närmare. har kommunerna initierat ett samarbete för att nå ut till potentiella invånare, besökare och etableringar. En pilot för samarbetet genomförs på den stora flygdagen som lockar många besökare från Blekinge och närliggande regioner. I samarbetet deltar även Visit Blekinge, som är ett marknadsbolag med uppdrag att synliggöra Blekinges attraktionskraft, samt Techtank, som arbetar med att stärka konkurrenskraften i länets industrier.

I vårt uppdrag med att stärka industrins konkurrenskraft, där industrins kompetensförsörjning är en av de allra största frågorna, ser vi Blekinges gemensamma varumärkesarbete som en viktig del i detta arbete. Under Flygdagen samlas vi för att tillsammans marknadsföra vår region och bland annat visa på alla fantastiska karriärmöjligheter som finns här, säger Ingela Håkansson, VD och klusterledare på Techtank.

Initiativet tar även stöd i den överenskommelse om kraftsamling som Region Blekinge och de fem kommunerna ingått i för att locka hit nya invånare, inte minst för att många framgångsrika företag har stora rekryteringsbehov. Överenskommelsen omfattar en rad insatser inom kompetensförsörjning, marknadsföring och samverkan. Medverkan på flygdagen är en insats som klickar i samtliga boxar. Ett regionalt samarbete förbättrar möjligheten att ge relevant information och service, och därmed öka chansen att fler väljer att leva och bo i en kommun i Blekinge snarare än på någon annan plats.


Relaterade källor

Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 43

Dela via

Relaterade nyheter

Aktuellt från Techtank

Fler ska välja Blekinge – nu lanseras ett nytt platsvarumärke

Den 21 maj lanserades Blekinges nya platsvarumärke, en satsning som involverat över 600 personer. Syftet är att stärka Blekinges marknadsposition…

22 maj, 2024 — Lästid 3 min

Aktuellt från Techtank

Omställningscoachning för en hållbar industri i Blekinge

Till hösten får små och medelstora industri- och teknikföretag i Blekinge ytterligare möjligheter att via Techtank få stöd i omställningen…

26 juni, 2024 — Lästid 3 min

Aktuellt övrigt

Dags att energieffektivisera företag i Blekinge

Med start i sommar och under de kommande tre åren kommer Energikontor Syd att energicoacha företag i Blekinge. Arbetet i…

25 juni, 2024 — Lästid 1 min

Aktuellt från Techtank

Tips på relevanta YH-utbildningar, korta kurser, för medarbetare i Blekinges industri

Myndigheten för yrkeshögskolan har i maj 2024 beviljat över 400 stycken korta YH-kurser, upp till 99 poäng (99 dagar) för…

17 juni, 2024 — Lästid 1 min